Studia licencjackie na kierunku

e–Administracja

niestacjonarne (zaoczne)
6
semestrów
6 semestrów

Opis kierunku

Realizowany w WIT program studiów pozwalał na zdobycie przez studentów unikatowych kwalifikacji pożądanych i dostosowanych do zmieniających się wymogów rynku pracy.

Przyjęta koncepcja kształcenia na kierunku administracja umożliwia łączenie gruntownego opanowania pojęć z dziedziny prawa i administracji i zarazem stosowanie technologii informatycznych.

Specjalności

Oferowany program studiów na kierunku e-Administracja zakładał prowadzenie studiów  niestacjonarnych I stopnia w zakresie specjalności:

Opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej

W dniach 8-9 marca 2015 r., odbyła się wizytacja (ocena programowa) kierunku administracja, prowadzonym na Wydziale Informatycznych Technik Zarządzania. Zespół Oceniający (ZO) Polskiej Komisji Akredytacyjnej  po raz pierwszy oceniał jakość kształcenia na kierunku administracja.

W podsumowaniu raportu z wizytacji stwierdzono, że:

  • wypracowana została nowatorska koncepcja i oferta dydaktyczna, która  jest odpowiedzią na zmiany związane z transformacją administracji w dobie postępu technologicznego, rozwoju informatyzacji i cyfryzacji,
  • uczelnia przewartościowała mechanizmy administrowania sprawami publicznymi z profilu klasycznego – „prawniczego” na profil menedżersko-informatyczny w administracji,
  • w opracowanych programach studiów dowartościowano  potrzebę uzyskania wiedzy i umiejętności w zakresie informatyki w administracji.

co w konsekwencji pozwoliło WIT na ukształtowanieNowego Oblicza Kierunku Administracja”.

Specjalność ARCHIWALNA

Informatyka w administracji

SZCZEGÓŁY

Certyfikaty

Studia na kierunku e-Administracja umożliwiały uzyskanie międzynarodowego certyfikatu firmy TUV NORD:

Certyfikowany Auditor Bezpieczeństwa Informacji

tuv nord

Archiwalne efekty kształcenia

Zakresy efektów kierunkowych