kierunek

Katalog przedmiotów

Realizowany na studiach licencjackich

Licencjackie / niestacjonarne

Semestr Symbol Przedmiot ECTS Egz W C L K P S Sylabus
1 EPR Encyklopedia prawa 2 X 16
1 FIL Filozofia 2 X 16
1 JA1 Język obcy 1 2 16 8
1 NOR Nauka o organizacji 6 X 16 16 8
1 PMZ Podstawy i metody zarządzania 6 X 16 16 8
1 GMP Przygotowanie do certyfikacji ECDL S2 (Grafika menedżerska i prezentacyjna) 3 24
1 AKL Przygotowanie do certyfikacji ECDL - B4 (Arkusze kalkulacyjne) 3 24
1 PSI Przysposobienie sieciowe 0 0 0 2 0 0 0
1 PSS Psychologia i socjologia organizacji 6 X 16 24
2 JA2 Język obcy 2 2 16 8
2 MAL Matematyka 7 X 16 24 8
2 MIK Mikroekonomia 6 X 16 16 8 0
2 POF Podstawy finansów 6 X 16 16 8
2 APA Podstawy prawa administracyjnego 3 X 16 8
2 PCW Prawo pracy - warsztaty 3 8 16
2 UBD Przygotowanie do certyfikacji ECDL - S1 (Użytkowanie baz danych) 3 24
2 ZBH Szkolenie BHP 0
3 EUS E-usługi 2 16
3 IMI Instrumenty marketingu w Internecie 4 X 16 16
3 JA3 Język obcy 3 2 16 8
3 LEA Leadership - rola menedżera w organizacji 5 X 16 16 8
3 ORO Ochrona danych osobowych - RODO 3 8 16
3 PSQ Podstawy języka SQL 3 8 16
3 PM3 Podstawy marketingu 6 X 16 16 8
3 PRA Podstawy rachunkowości 6 X 16 16 8
3 POS Podstawy statystyki 6 X 16 16 8
3 PZP Podstawy zarządzania projektami 5 X 16 16 16
3 PSG Psychologia grupy i budowanie zespołu 5 16 16 8
3 SBP System bezpieczeństwa państwa 5 X 16 16 8
3 UPM Uwarunkowania prawne e-marketingu w Internecie 4 16 8 8
3 ZCW Zagrożenia cywilizacyjne współczesnego świata 5 16 16 8
4 AFI Analiza finansowa projektu 5 16 16 8
4 BIF Bezpieczeństwo informacji w świetle normy PN-IS/IEC 27001:2017 5 16 16
4 BWC Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni 4 16 8
4 HUD Hurtownie danych 4 8 16
4 IGO Informatyka w biznesie 4 X 16 16
4 JA4 Język obcy 4 2 16 8
4 MP2 Metodyka PRINCE 2 - wprowadzenie 5 X 8 16 8
4 MWI Metody wizualizacji informacji - warsztaty 2 16
4 PZW Prowadzenie zebrań i wystąpienia publiczne 4 8 16
4 RSP Rekrutowanie pracowników i różne formy zatrudnienia 6 X 16 16 8
4 ROK Rozwiązywanie konfliktów 4 8 16 8
4 SBC Strategia biznesowa CRM 6 X 16 16 8
4 SMA Strategie marketingowe w aplikacjach i produktach mobilnych 4 16 8
4 SRE Sztuka reklamy 2 16
4 APZ Zamówienia publiczne 4 X 16 16
4 ZCD Zarządzanie ciągłością działania w biznesie 5 X 16 16 8
4 ZAM Zarządzanie marketingowe 6 X 16 16 8
5 BSI Bezpieczeństwo w systemach informatycznych 4 X 16 16
5 COM Coaching menedżerski 4 16 16
5 ECM E-commerce 4 X 8 16 8
5 JA5 Język obcy 5 2 16 8
5 MSM Marketing w social-mediach 4 8 16 8
5 MLK Metoda łańcucha krytycznego w projekcie 2 8 8
5 DZM Motywowanie pracowników 5 X 16 16 8
5 OOI Ochrona osób, instytucji i urządzeń - systemy i nośniki 3 16 8
5 PKR Planowanie i optymalizacja kampanii reklamowych w internecie 4 X 8 16 8
5 SAF SAF (Service Automation Framework) - wprowadzenie 4 X 16 8 8
5 SBL Seminarium dyplomowe I - Business leadership 2 16
5 SEM Seminarium dyplomowe I - e-Marketing 2 16
5 SBE Seminarium dyplomowe I - Zarządzanie bezpieczeństwem 2 16
5 SDZ Seminarium dyplomowe I - Zarządzanie projektami i informacjami 2 16
5 SPU Systemy informacji publicznej 2 16
5 SR2 Sztuka reklamy 2 2 16
5 WKI Warsztaty komunikacji interpersonalnej 2 16 8
5 ZKL Zarządzanie kapitałem ludzkim 5 X 16 8 8
5 ZPJ Zarządzanie przez jakość 5 X 16 8 8
5 ZAR Zarządzanie ryzykiem 4 X 16 16
5 ZSK Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 3 8 16
5 ZZM Zarządzanie zmianą 5 X 16 16 8
5 ZLP Zespoły i liderzy w projekcie 2 8 8
6 JA6 Język obcy 6 2 X 16 8
6 PBL Praca dyplomowa - Business leadership 10 300
6 PDM Praca dyplomowa - e-Marketing 10 X 300
6 PDK Praca dyplomowa - Zarządzanie bezpieczeństwem 10 X 300
6 PDZ Praca dyplomowa - Zarządzanie projektami i informacjami 10 300
6 PRB Praktyka zawodowa - Business leadership 12
6 PEM Praktyka zawodowa - e-Marketing 12
6 ZZB Praktyka zawodowa - Zarządzanie bezpieczeństwem 12
6 PZZ Praktyka zawodowa - Zarządzanie projektami i informacjami 12
6 PAU Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej 2 16
6 WBL Warsztaty projektowe - Business leadership 8 48 16
6 WPGE Warsztaty projektowe - e-Marketing 8 48 16
6 WAZ Warsztaty projektowe - Zarządzanie bezpieczeństwem 8 48 16
6 PPI Warsztaty projektowe - Zarządzanie projektami i informacjami 8 48 16