Katalog przedmiotów na kierunku Zarządzanie

Katalog przedmiotów

Licencjackie / niestacjonarne

I rok I semestr
lp Nazwa przedmiotu suma godz. punkty ECTS Egzamin
1 Podstawy i metody zarządzania 40 6
2 Nauka o organizacji 40 6
3 Encyklopedia prawa 16 2
4 Psychologia i socjologia organizacji 40 6
5 Przygotowanie do certyfikacji ECDL – B4 (Arkusze kalkulacyjne) 24 3
6 Przygotowanie do certyfikacji ECDL – S2 (Grafika menedżerska i prezentacyjna) 24 3
7 Filozofia 16 2
8 Język obcy 24 2
  Razem godzin/pkt. ECTS 224 30  
  Szkolenie BHP 2 0
  Przysposobienie sieciowe 4 0
I rok II semestr
lp Nazwa przedmiotu suma godz. punkty ECTS Egzamin
1 Matematyka 48 7
2 Mikroekonomia 40 6
3 Podstawy finansów 40 6
4 Podstawy prawa administracyjnego 24 3
5 Prawo pracy - warsztaty 24 3
6 Przygotowanie do certyfikacji ECDL – S1 (Użytkowanie baz danych) 24 3
7 Język obcy 24 2
  Razem godzin/pkt. ECTS 224 30  
II rok III semestr
lp Nazwa przedmiotu suma godz. punkty ECTS Egzamin
1 Podstawy statystyki 40 6
2 Podstawy marketingu 40 6
3 Podstawy rachunkowości 40 6
4 Język obcy 24 2
  Razem godzin/pkt. ECTS/egz 144 20 3

Specjalność Digital marketing
5 Marketing w social mediach 24 3
6 Narzędzia digital marketingu 32 4
7 Uwarunkowania prawne digital marketingu 24 3
  Razem godzin/pkt. ECTS/egz 80 10

Specjalność Cyberbezpieczeństwo
5 System bezpieczeństwa państwa 16 2
6 Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa 32 4
7 Prawne aspekty cyberbezpieczeństwa 16 2
8 Biały wywiad 16 2
  Razem godzin/pkt. ECTS/egz 80 10  1

Specjalność Zarządzanie projektami i informacjami
5 Podstawy języka SQL 24 3
6 Ochrona danych osobowych – RODO 24 3
7 Podstawy logistyki 32 4
  Razem godzin/pkt. ECTS/egz 80 10  1

Specjalność Psychologia w zarządzaniu
5 Inteligencja emocjonalna w zarządzaniu (zarządzanie stresem) 40 5
6 Psychologia grupy i budowanie zespołu – trening integracyjny 40 5
  Razem godzin/pkt. ECTS/egz 80 10
II rok IV semestr
lp Nazwa przedmiotu suma godz. punkty ECTS Egzamin
1 Zarządzanie marketingowe (Badania marketingowe, strategie marketingowe i komunikacja marketingowa) 40 6
2 Informatyka w biznesie 32 4
3 Zamówienia publiczne 32 4
4 Język obcy 24 2
  Razem godzin/pkt. ECTS/egz 128 16

Specjalność Digital marketing
5 Procesy i narzędzia automatyzacji marketingu 32 5
6 Strategie marketingowe w aplikacjach i produktach mobilnych 24 4
7 Reklama w kanałach digital 1 16 2
8 Content marketing 24 3
  Razem godzin/pkt. ECTS 96 14

Specjalność Cyberbezpieczeństwo
5 Wymagania i metody audytów systemów informatycznych 48 6
6 Szacowanie ryzyka w cyberbezpieczeństwie 24 4
7 Zasady zarządzania zdarzeniami i incydentami 24 4
  Razem godzin/pkt. ECTS/egz 96 14

Specjalność Zarządzanie projektami i informacjami
5 Zarządzanie projektami 32 5
6 Hurtownie danych 24 4
7 Analiza finansowa projektu 40 5
  Razem godzin/pkt. ECTS/egz 96 14

Specjalność Psychologia w zarządzaniu
5 Rekrutowanie pracowników 40 6
6 Kompetencje lidera przyszłości 24 4
7 Wystąpienia publiczne 16 2
8 Zarządzanie czasem 16 2
  Razem godzin/pkt. ECTS/egz 96 14
III rok V semestr
lp Nazwa przedmiotu suma godz. punkty ECTS Egzamin
1 Zarządzanie przez jakość 32 5
2 Zarządzanie kapitałem ludzkim 32 5
3 Warsztaty komunikacji interpersonalnej 24 2
4 Język obcy 24 2
  Razem godzin/pkt. ECTS/egz 112 14

Specjalność Digital marketing
5 Analityka internetowa 32 4
6 Planowanie i optymalizacja kampanii reklamowych w internecie 32 4
7 Reklama w kanałach digital - 2 16 2
8 Strategia sprzedaży w internecie 32 4
9 Seminarium dyplomowe 1 16 2
  Razem godzin/pkt. ECTS/egz 128 16

Specjalność Cyberbezpieczeństwo
5 Zasady sporządzania dokumentacji dotyczącej  cyberbezpieczeństwa 48 6
6 Wybrane techniczne aspekty cyberbezpieczeństwa 32 4
7 Zasady tworzenia i wdrażania architektury  cyberbezpieczeńswa 32 4
9 Seminarium dyplomowe I 16 2
  Razem godzin/pkt. ECTS/egz 128 16

Specjalność Zarządzanie projektami i informacjami
5 Metoda Łańcucha krytycznego w projekcie 16 2
6 Zespoły i liderzy w projekcie 16 2
7 Zarządzanie ryzykiem 32 4
8 SAF (Service Automation Framework) - wprowadzenie 32 4
9 Systemy informacji publicznej 16 2
10 Seminarium dyplomowe I 16 2
  Razem godzin/pkt. ECTS/egz 128 16

Specjalność Psychologia w zarządzaniu
5 Rozwijanie pracowników, coaching i mentoring 16 2
6 Motywowanie i zaangażowanie pracowników 40 5
7 Zarządzanie zmianą 40 5
8 Psychologia konfliktów 16 2
9 Seminarium dyplomowe I 16 2
  Razem godzin/pkt. ECTS/egz 128 16
III rok VI semestr
lp Nazwa przedmiotu suma godz. punkty ECTS Egzamin
1 Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej  16 2
2 Przedmiot ogólnoakademicki do wyboru 16 2
3 Język obcy 24 2
  Razem godzin/pkt. ECTS/egz 56 6  1

Specjalność Digital marketing
4 Warsztaty projektowe Digital marketingu 64 8
5 Seminarium dyplomowe II – DM 16 2
6 Praca dyplomowa 0 10
7 Praktyka zawodowa (6 miesięcy) – DM 0 24
  Razem godzin/pkt. ECTS/egz 80 44

Specjalność Cyberbezpieczeństwo
4 Warsztaty projektowe – CB 64 8
5 Seminarium dyplomowe II – CB 16 2
6 Praca dyplomowa 0 10
7 Praktyka zawodowa (6 miesięcy) – CB 0 24
  Razem godzin/pkt. ECTS/egz 80 44  1

Specjalność Zarządzanie projektami i informacjami
4 Warsztaty projektowe – ZPI 64 8
5 Seminarium dyplomowe II – ZPI 16 2
6 Praca dyplomowa 0 10
7 Praktyka zawodowa (6 miesięcy) – ZPI 0 24
  Razem godzin/pkt. ECTS/egz 80 44  1

Specjalność Psychologia w zarządzaniu
4 Warsztaty projektowe – PZ 64 8
5 Seminarium dyplomowe II – PZ 16 2
6 Praca dyplomowa 0 10
7 Praktyka zawodowa (6 miesięcy) – PZ 0 24
  Razem godzin/pkt. ECTS/egz 80 44  1