Michał Piekarski: 21 książek

Wystawy indywidualne zagraniczne /
 nazwa
21 książek / 21 books
 termin
 wstęp
Darmowy

Wciąż głowa jest najważniejsza

Fragment wywiadu Elżbiety Dzikowskiej z książki Artyści mówią
Wydawnictwo Rosikon Press

ELŻBIETA DZIKOWSKA: Czy książka może być dziełem sztuki?
MICHAŁ PIEKARSKI: Oczywiście. I do tego funkcjonalnym, służy bowiem i do czytania i do oglądania.
Jakie warunki musi wtedy spełniać?
Takie same jak w obrazie. Musi mieć właściwą kompozycje, być ciekawa od początku do końca, musi zaskakiwać, odkrywać stale coś nowego, musi sprawiać przyjemność, cieszyć wizualnie, kiedy bierze się ją do ręki.
Czy każda książka może być takim artystycznym dziełem?
Nie każda. Tak samo jak kawałek namalowanego płótna czy papieru nie staje się automatycznie dziełem sztuki. Zasługuje na to miano tylko taka książka, która ma długie trwanie. Inaczej niż z reklamą, której żywot - nawet wtedy kiedy jest wspaniała - trwa krótko. Reklama jest dziełem ulotnym, szybko niknie, przemija.
Którą ze swoich książek uważa pan za najpiękniejszą, najbardziej udaną?
Ta jest jeszcze przede mną. Każda następna wydaje mi się bliższa ideału. Dostałem wprawdzie nagrodę w Lipsku za najpiękniejszą książkę świata - przyznano ją Muzeum ulicy - ale to już historia.
Czy czyta pan tekst książki przed przystąpieniem do pracy nad nią?
Czasami pobieżnie, żeby poznać jej charakter. Bardzo dokładnie, gdy mam możliwość zaprojektowania wnętrza książki, wtedy ważna jest każda strona, muszę wiedzieć, gdzie umieścić zdjęcia albo ilustracje, jakiej mają być wielkości. Staram się nie zgubić intencji autora. (...)

Michał Piekarski: 21 książek