Luiza Kwiatkowska: ILLU

Wystawy indywidualne /
 nazwa
ILLU / ILLU
 termin
 wstęp
Darmowy

Wystawata jest wyborem prac które powstały w latach 2013-2021, ilustracje, są częścią kalendarzy wydawanych co roku od 2007 r. Teksty towarzyszące ilustracjom są autorstwa poety - Juliusza Erazma Bolka. Moja ilustracyjna odpowiedź na słowa, to próba niewerbalnej wypowiedzi, połączenia warstwy werbalnej i wizualnej. Tworząc ilustracje, myślę o tym, że obraz ten, ma towarzyszyć odbiorcy przez cały miesiąc / funkcja kalendarza /.

Nie wiem na ile moja wizualna odpowiedź, łączy się ze słowami, ale mam nadzieję, że pozostaje miejsce na indywidualną interpretację całości. Gra formą i kolorem, obrysem i plamą, ostrą czcionką lub niedokładną literą odręczną, kontrasty na płaszczyźnie obrazu, dynamiczny układ i poszukiwanie kompozycji...

Tak mniej więcej wygląda praca nad ilustracjami. Powstają one ręcznie, przeniesione do komputera uzyskują kolor oraz niektóre formalne dodatki, faktura papieru czasem jest istotnym elementem kompozycji. Nie mając łatwości w dobieraniu słów, korzystam z krótkich poetyckich form, dostarczanych mi co roku przez poetę, Juliusza Erazma Bolka, starając się zarazem stworzyć obraz - całość. Każdy z kaledarzy powstaje w innej chwili życia i ma inne zabarwienie, wydaje mi się, że tworzą wspólną całość. Prace pokazane na tej wystawie, zostały wybrane intuicyjnie, starałam się wybrać swoje ulubione.

Luiza Kwiatkowska: ILLU