Mieczysław Wasilewski: Plakaty

Wystawy indywidualne /
 nazwa
Plakaty / Posters / Postere
 miejsce
 termin
 wstęp
Darmowy

Prezentowane prace to w większości plakaty filmowe, społeczne lub wystawowe. Cechą wyróżniającą mój warsztat jest synteza formalna polegająca na wydobyciu istoty rzeczy poprzez odrzucenie wszelkich ozdobników. Plakat ma być jak aforyzm Stanisława Jerzego Leca: „Wystarczy słowo, reszta jest gadaniem“.

28 czerwca - 3 lipca
Galeria Casa Matei, Cluj-Napoca

Mieczysław Wasilewski: Plakaty