Rafał Strent: Imago Nocturna

Wystawy indywidualne /
 nazwa
Imago Nocturna
 termin
 wstęp
Darmowy
Rafał Strent: Imago Nocturna

NALEŻY do tej grupy artystów, którzy znajdują nieustannie inspiracje do tworzenia sztuki. Czerpie tematy z zastanego świata, z poznanych ludzi, z własnych doświadczeń i przeżytych emocji. Ciekawość i otwartość, wrażliwość i subtelność pozwalają artyście działać w różnych dyscyplinach artystycznych, w każdej z dużym powodzeniem. Świadczą o tym liczne nagrody i wyróżnienia w Polsce i za granicą. Malarz, rysownik, grafik. Działacz społeczny w obszarze kultury. Dydaktyk, profesor malarstwa. Autor ponad 80 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Uczestnik ponad 350 wystaw zbiorowych. Laureat artystycznych nagród i wyróżnień, m.in. w Musée 2000 w Luksemburgu, Grand Prix Sztuki Współczesnej w Monte Carlo, międzynarodowym Biennale Grafiki w Wiedniu etc. Odznaczony Srebrnym i Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz wieloma nagrodami resortów kultury, edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego. Artysta spełniony i doceniony a mimo to zachowujący skromność i pokorę do Świata i Sztuki. W jego bogatej twórczości uderza różnorodność środków wyrazu, które precyzyjnie dobiera. Ciągle poszukuje nowych sposobów, nowych faktur wyrażających bogactwo i monumentalizm pejzażu zwłaszcza w grafice i rysunku. Artysta wychodzi z natury ale po drodze tworzy symboliczny zapis wszystkich jej przejawów w swój jedyny niepowtarzalny sposób. Często pojawia się góra, którą precyzyjnie rozpoznajemy ale ona nie jest realistyczna , jest symboliczna. Częsta artysta stawia nas przed formą, która jest na granicy abstrakcji i realności. Zmusza nas do interpretacji do podróży w nieznany czasami niepokojący obszar. Jest to moment, w którym artysta po przez swoje wewnętrzne filtry i doskonały warsztat przekazuje nam swój zachwyt. Ciemna kolorystyka i bogata skala szarości, stawianie niewielkich postaci wobec monumentalnej często groźnej natury nadaje jego twórczości specyficzny romantyzm. W mojej ocenie jest to skutek wrażliwości i umiłowanie zjawiska jakim jest życie w jego pełnej skali. Zauważam w jego pracach Zachwyt. W malarstwie jest to również widoczne. Konwencja romantyczna, jest cieplejsza, mniej groźna niż w pracach graficznych czy rysunkach. Wzmocniona echami chagalowskiej bajkowości. Bliższa urodzie życia. Strent zawsze opowiada bo ważny jest dla niego przekaz. A warsztat i formalne zabiegi to tylko podstawowe nośniki, wprowadzające go do naszej wrażliwej sfery obcowania z pięknem.

Dr hab. Dariusz Mlącki

Rafał Strent: Imago Nocturna