Wystawy Strona główna

Zenon Balcer: Korelacje

Wystawy indywidualne w Polsce /
Wystawa

Korelacje / Correlations

miejsce

Centrum Sztuki Współczesnej Solvay

termin

katalog

Zenon Balcer / Korelacje / 2022

artyści

dr Zenon Balcer

kurator

mgr Jarosław Tondera

linki

www.ckpodgorza.pl

wstęp

Darmowy

Zenon Balcer: Korelacje

Zapraszamy na wystawę dzieł Zenona Balcera do galerii CSW Solvay na ul. Zakopiańskiej 62, Kraków.

„KORELACJE” to cykl prac zainspirowany złożonością otaczającego nas świata. Multiplikacja wielu, zarejestrowanych z przesunięciem przestrzennym i czasowym obrazów, umożliwiła ukazanie na nieruchomej płaszczyźnie bogactwa trójwymiarowej rzeczywistości. Rozbicie jej struktury na tysiące drobnych elementów zmienia sposób postrzegania otoczenia, przekierowując uwagę odbiorcy na walory artystyczne przedstawianych, czasami ledwo rozpoznawalnych, obiektów. Zatracenie ich rozpoznawalności wprowadza widza w stan niepewności związanej z subiektywnym odbiorem świata. Korelacja elementów budujących każdą grafikę, jak i wzajemne oddziaływanie poszczególnych prac na siebie stwarza obraz dynamicznego, wielowymiarowego świata pełnego niedopowiedzeń i koloru. W wyniku połączenia tradycyjnego spojrzenia na sztukę, wyniesionego z pracowni miedziorytu krakowskiej ASP, z działaniami artystycznymi opartymi o komputerowe techniki przetwarzania obrazu na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów wrocławskiej ASP, następuje integracja świata analogowego ze światem cyfrowym.

Wystawa będzie czynna od dnia 25.02.22 do 8.03.22 w godzinach 9-20.


Zenon Balcer: Korelacje