Zenon Balcer: Korelacje

Wystawy indywidualne w Polsce /
 nazwa
Korelacje / Correlations
 termin
 artyści
 kuratorzy
mgr Jarosław Tondera
 wstęp
Darmowy

Zapraszamy na wystawę dzieł Zenona Balcera do galerii CSW Solvay na ul. Zakopiańskiej 62, Kraków.

„KORELACJE” to cykl prac zainspirowany złożonością otaczającego nas świata. Multiplikacja wielu, zarejestrowanych z przesunięciem przestrzennym i czasowym obrazów, umożliwiła ukazanie na nieruchomej płaszczyźnie bogactwa trójwymiarowej rzeczywistości. Rozbicie jej struktury na tysiące drobnych elementów zmienia sposób postrzegania otoczenia, przekierowując uwagę odbiorcy na walory artystyczne przedstawianych, czasami ledwo rozpoznawalnych, obiektów. Zatracenie ich rozpoznawalności wprowadza widza w stan niepewności związanej z subiektywnym odbiorem świata. Korelacja elementów budujących każdą grafikę, jak i wzajemne oddziaływanie poszczególnych prac na siebie stwarza obraz dynamicznego, wielowymiarowego świata pełnego niedopowiedzeń i koloru. W wyniku połączenia tradycyjnego spojrzenia na sztukę, wyniesionego z pracowni miedziorytu krakowskiej ASP, z działaniami artystycznymi opartymi o komputerowe techniki przetwarzania obrazu na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów wrocławskiej ASP, następuje integracja świata analogowego ze światem cyfrowym.

Wystawa będzie czynna od dnia 25.02.22 do 8.03.22 w godzinach 9-20.

Zenon Balcer: Korelacje