Diāna Apele: The Fragile Universe

Wystawy indywidualne /
 nazwa
The Fragile Universe
 miejsce
 wernisaż
 termin
 artyści
 kuratorzy
Ilze Bodža
 wstęp
Darmowy

Ostatnie wydarzenia, które dotykają wszystkich mieszkańców planety w skali globalnej, dobitnie pokazały związek między ludźmi także na polu sztuki. Impuls intelektualny stworzony przez artystę jest pierwszym krokiem jeszcze przed podjęciem nowych odkryć jego artystycznej wolności. Bez tych impulsów nie do pomyślenia jest także rozwój społeczeństwa i swoboda wypowiedzi artystycznej.
W tym nie tak prostym czasie narodziły się pomysły na kilka konceptualnych dzieł sztuki. Na ekspresję artystyczną składają się zestawy kilku kategorii – forma, faktura, kolor, światło, cień, ruch, dźwięk, przestrzeń oraz wszelkie dostrzegalne i niedostrzegalne istnienie.
Proces powstawania serii prac był bardzo intrygujący, intymny i niezwykły, także pełen humoru, np. w kilku pracach prezentowanych na wystawie 12 spokrewnionych kobiet w wieku od 14 do 78 lat brało udział w odważnej sesję zdjęciową, zdobywając niespotykane dotąd doświadczenie. Generalnie niezgłębione planety widziane w dziełach sztuki oddają zarówno przemiany, jakie zaszły w codziennym życiu ludzi, jak i ich niezmienne wartości, które na przestrzeni lat jednoczą rodzinę i świat we wspólnym JĘZYKU SZTUKI ŻYCIA.
Niech słońce świeci na całym globie, niech mleko w rodzinie się nie kończy, a planety w ruchu nie zatrzymują się w dzisiejszym kruchym wszechświecie!

Diāna Apele: The Fragile Universe