Justyna Kabala: Pozdrowienia z wakacji

Wystawy indywidualne zagraniczne /
 nazwa
Pozdrowienia z wakacji / Holiday greetings
 termin
 wstęp
Darmowy

NIE DA SIĘ zaprzeczyć, że Justyna Kabała jest autorką wielowarstwową, wykazującą się twórczymi poszukiwaniami o ogromnym zasięgu. Przyglądając się jej twórczości w różnych okresach jej powstawania, doszedłem do wniosku, że podświadomie zapowiadała każdy kolejny etap swojego rozwoju. Eksperymenty twórcze, które podejmowała na przestrzeni lat, były różnorodne i pozornie rozbieżne i nieco chaotyczne, ale później staje się jasne, że jest to dalekie od przypadku. W swojej autobiografii wskazuje na kilka interesujących aspektów, które definiują ścieżkę stworzonych przez nią prac, a mianowicie: „Osobiste doświadczenia, uczucia i eksperymenty formalne przeplatają się w tworzonych pracach. Tematyka prac często zamienia je w rodzaj wizualnej enigmy, która podejmuje percepcyjną grę z widzem. W wielu powstałych cyklach prace balansują na granicy abstrakcji, ale można w nich odnaleźć również odniesienia do natury, a także wpływ fotografii czy grafiki komputerowej”. W pracach prezentowanych na wystawie w Veliko Tarnovo można zaobserwować dążenie artysty do oddziaływania na poziomie podświadomości, poprzez prowokowanie percepcji. Ciekawy jest również wpływ projektowania graficznego na wyniki jej eksperymentów. W jakiś dziwny sposób udaje jej się łączyć pozornie niekompatybilne media, dzięki czemu rezultat jest jeszcze bardziej prowokujący i ciekawy. Fotografia to kolejna forma sztuki, dzięki której dodaje wartości swoim pracom, a dzięki niej udaje jej się uchwycić elementy, które tworzy z elementami naturalnego otoczenia.

Prof. Svetoslav Kosev

Na wystawie pt: Pozdrowienia z wakacji zostały zaprezentowane prace, będące połączeniem fotografii, malarstwa i performance’u. Dobieram miejsca, które komponuję ze znakami lub stworzonymi własnoręcznie obiektami a następnie je fotografuję. Na zdjęciach pojawia się także postać jako jeden z elementów zaaranżowanej sceny. Warto zaznaczyć, iż fotografię, w procesie twórczym, postrzegam raczej jedynie jako dokumentację działań w przestrzeni.

Ekspozycja stanowi podsumowanie rozważań dotyczących poszukiwania interdyscyplinarnych rozwiązań w obszarze różnych mediów. W stworzonych pracach koncentruję się na badaniu relacji pomiędzy znakiem a naturą. Eksploruję także różne wymiary i granice iluzji.

Wątek umieszczania elementów w przestrzeni po raz pierwszy pojawił się w cyklu Przyjemności kolażu, który powstał podczas rezydencji Nida Art Colony na Litwie w 2015 roku. Na fotografiach wśród charakterystycznych krajobrazów Nidy zostały uchwycone malowane obiekty. Później temat ten powracał wielokrotnie, zwłaszcza przy okazji wyjazdów wakacyjnych. Z czasem postanowiłam wzbogacić swoje sceny również o znaki typograficzne.

W stworzonych w ramach serii pracach poszukuję przedstawień, skupionych wokół pojęć, moim zdaniem, istotnych z punktu widzenia współczesnego obrazowania jak: cytat, kod, rama, znak, szczegół. Projekt poszerzony został o zagadnienia podjęte w rozprawie doktorskiej, dotyczące szeroko pojętej wizualnej syntezy, pytania o granice rozpoznawalności i możliwości połączeń odmiennych porządków wizualnych.

Justyna Kabala

Justyna Kabala: Pozdrowienia z wakacji