Luiza Kwiatkowska: Cat prints 23

Wystawy indywidualne zagraniczne /
 nazwa
Cat prints 23
 termin
 wstęp
Darmowy

Ciekawy jest sposób, w jaki Luizie Kwiatkowskiej udaje się zbudować portret psychologiczny kota, wykorzystując czysto ludzkie emocje i stany. Jednocześnie obiekty jej prac zachowują swoją kocią tożsamość. Biorąc pod uwagę temat jej pracy doktorskiej, można powiedzieć, że zainteresowanie kotami ma swoją historię i odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu jej jako autorki i osoby. Jak sama mówi: „Koty mają uspokajający, kojący efekt, dlatego trudno mi z nich zrezygnować, mam nadzieję, że widzowie poczują trochę otuchy, a przynajmniej rozbawienia, starałam się być bardziej optymistyczna w doborze form i kolorów”. Z plakatową precyzją i łatwością udaje jej się zwrócić uwagę na tworzone przez siebie prace, czy to ilustracje, czy plakaty. Imponujący jest również sposób, w jaki radzi sobie z kolorem w połączeniu z rastrami lub tekstem pisanym na tablecie.
Projekt, który prezentuje w Wielkim Tyrnowie, nosi lakoniczną nazwę CAT PRINTS 23. Technika jej prac jest szczególnie imponująca. Rysuje koty różnymi materiałami, w wielu z nich starając się oddać naiwność dziecięcego rysunku. Połączenie rysunku z celowo dobranymi czcionkami typograficznymi lub ręcznie literowanymi również przyczynia się do uspokajającego efektu prac. Dzięki końcowemu etapowi przetwarzania obrazów przez komputer, artysta osiąga pożądany rezultat.

Prof. Svetoslav Kosev

Luiza Kwiatkowska: Cat prints 23