Bartosz Mamak: Plakaty zaangażowane społecznie

Wystawy indywidualne zagraniczne /
 nazwa
Plakaty zaangażowane społecznie / Socially Engaged Posters
 termin
 wstęp
Darmowy

PREZENTOWANE PRACE powstały w latach 2015–2023. Stanowią one zestaw prac poruszających trudne i istotne tematy społeczne, które często wywołują dyskusje i refleksje wśród społeczeństwa, a także są ważne z perspektywy artysty. Poruszane zagadnienia są trudnymi, a zarazem istotnymi wyzwaniami, które kształtują współczesny świat. Zgromadzone prace, odzwierciedlają ogromną wrażliwość artysty do zgłębiania istoty społecznych zagadnień. Artysta skonstruował serię plakatów, które nie tylko poruszają ważne i skomplikowane tematy, ale również inicjują dialog i zachęcają do refleksji.

Każdy plakat jest rezultatem artystycznego przemyślenia wobec tematów, które nierzadko pozostają niedostrzeżone w natłoku informacji. Niektóre zagadnienia zostały poruszone kilkukrotnie, co daje możliwość spojrzenia na dany problem z różnych perspektyw. Artysta dąży do ukazania wielowymiarowości problemów, z którymi boryka się dzisiejsze społeczeństwo.

Przedstawione prace stanowią reakcję na zmienną rzeczywistość, której towarzyszyły wydarzenia o globalnym zasięgu. Poruszając takie zagadnienia jak pandemia, prawa kobiet, prawo własności intelektualnej, a także tolerancja oraz przyjaźń poruszane w przedstawionych pracach przypominają nam, że w dobie skomplikowanych wyzwań społecznych, relacje międzyludzkie są wartością nadrzędną. Wystawa jest próbą podzielenia się wrażliwością twórcy na poruszane tematy, a także zachęceniem do dyskusji i refleksji nad kondycją współczesnego społeczeństwa. Dzięki zaangażowaniu artysty w przedstawione tematy, odbiorcy są zaproszeni do spojrzenia głębiej w istotę społecznych zagadnień, które kształtują współczesną rzeczywistość.

Bartosz Mamak

Bartosz Mamak: Plakaty zaangażowane społecznie