Michał Piekarski: Wolna Poezja

Wystawy indywidualne w Polsce /
 nazwa
Wolna Poezja / wystawa typografik
 termin
 kuratorzy
 wstęp
Darmowy

Od momentu ukończenia studiów na warszawskiej ASP w 1979 roku Michał Piekarski całą swoją aktywność twórczą i zawodową poświęcił typografii i literze. Pracował w wielu czołowych polskich i zagranicznych wydawnictwach. Projektował plakaty, layouty magazynów, książki, a nawet znaczki pocztowe. W pracy zawodowej potrafił sprostać wielu typograficznym wyzwaniom, z biegiem lat doprowadzając projektowanie typografii do perfekcji. Ta ogromna wiedza z zakresu projektowania publikacji przełożyła się na Jego sukces dydaktyczny. Doktor Michał Piekarski od wielu lat prowadzi zajęcia z Łamania Publikacji w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie przekazując studentom zasady składania tekstu. Zajęcia te są wysoko cenione wśród studentów i stanowią ważny element całego programu studiów.
Wystawa w Galerii Retroavangarda obejmuje prace graficzne Michała Piekarskiego z ostatnich trzech lat. Składa się na nią kilkadziesiąt plakatów typograficznych w duchu poezji wizualnej, luźno opartych na wierszach znanych, polskich poetów. W pracach tych Michał Piekarski używa zaprojektowanego przez siebie kroju pisma Sobota Bold Condensed.
Kolor jako akcent, kierunki ułożenia tekstu i zróżnicowanie skali liter tworzą wyraźne rytmy, dzięki którym jedne kompozycje są mocniejsze, dynamiczne, a inne spokojniejsze, subtelniejsze. Ważną rolę ogrywa w nich światło, czyli przestrzeń pomiędzy literami.
W projektach Piekarskiego można odnaleźć widoczne inspiracje i sympatię autora do przedwojennej awangardy. Widać w nich echa futurystycznej działalności Tommaso Marinettiego, który jako jeden z pierwszych prowadził eksperymenty na polu nowoczesnej typografii. Widać też wpływy Bauhausu i awangardy holenderskiej (Piet Zwart).
Michał Piekarski żongluje literami z wielką swobodą rozsypując je po wybranym przez siebie formacie. Chętnie łamie zasady konwencjonalnego zapisu tekstu. Ale żeby móc łamać zasady, trzeba je najpierw poznać. Na tym polega pełen profesjonalizm, czego wspaniałym przykładem jest twórczość dra Michała Piekarskiego.

dr Anna Kłos
kurator wystawy

Michał Piekarski: Wolna Poezja