Aneta Jaźwińska: Effatha

Wystawy indywidualne w Polsce /
 nazwa
Effatha
 termin
 wstęp
Darmowy

Zapraszamy na wernisaż wspaniałych prac do Galerii w Domu Sztuki.

EFFATHA

Anety Jaźwińskiej, która urodziła się w Warszawie, jednakże jako dziecko wiele czasu spędzała na łonie natury – na Wybrzeżu Gdańskim, Podlasiu i Mazowszu – co zdeterminowało kierunek jej działań artystycznych. Studia artystyczne rozpoczęła w 1991 roku w Ontario College of Art w Toronto, kontynuowała w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie.

Dyplom z projektowania graficznego, rozszerzony o aneks z malarstwa i grafiki warsztatowej u prof. Juliana Pałki, obroniła z wyróżnieniem w 1997 roku. Od 1996 roku jest członkiem Stowarzyszenia Pastelistów Polskich. W 2010 roku obroniła doktorat z malarstwa w łódzkiej ASP. Prowadziła zajęcia w Pracowni Rysunku i Malarstwa na Wydziale Grafiki Europejskiej Akademii Sztuk do 2010 roku. W latach 2009-2011 pełniła obowiązki dziekana Wydziału Malarstwa w EAS. Od 2011 roku jest pracownikiem Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzenia pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk. W roku 2020 został jej nadany tytuł doktora habilitowanego w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym na Wydziale Sztuki w Radomiu.

Prowadzi zajęcia na Wydziale Grafiki w zakresie rysunku w pracowni rysunku i w pracowni malarstwa oraz szeroką działalność dydaktyczną. Organizuje plenery, wystawy i warsztaty. Jednocześnie sama czynnie uprawia malarstwo i prezentuje swoje obrazy na wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą.

Aneta Jaźwińska: Effatha