Pierwsze spotkanie Studenckiego Koła Naukowego Leader's Vision

Na naszej Uczelni powstało Koło naukowe Zarządzania Kapitałem Ludzkim „Leader’s Vision”, którego opiekunem jest dr Anna Bugalska, nauczyciel General Management i Human Capital Management.

Spotkanie odbędzie się w dniu 20 kwietnia o godzinie 18:00.

Prelegentem będzie – Iwona Ostrowska Managing Director SHL Poland, Psycholog, Senior konsultant HR

Temat: „Polscy liderzy - efektywne style zarządzania w Polsce

Podczas spotkania Pani Iwona Ostrowska podzieli się ze Studentami wynikami raportu „Przedsiębiorcze przywództwo. Perspektywa globalna i lokalna”. Podsumowuje on wyniki badania polskich liderów pod kątem prezentowanych przez nich stylów zarządzania. Raport powstał w odpowiedzi na wyzwania, z którymi muszą mierzyć się dziś liderzy w zmiennym otoczeniu biznesowym. Rezultaty badania zawarte w raporcie mają charakter unikatowy i stanowią pewnego rodzaju benchmark dla polskich liderów.

 Strona Koła Naukowego Leader's Vision

Zapisz się na spotkanie