prof.
Ryszard Sekuła

Biogram

1975-2019 nauczyciel akademicki na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
1996-2002 prodziekan Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
2005-2012 dziekan Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
2012-2019 kierownik katedry rysunku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Od 2009 roku jest pracownikiem Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk. Prowadzi zajęcia na wydziale grafiki w zakresie malarstwa. Profesor.
1999-2002 prowadził pion kształcenia plastycznego w Studium Techniki Teatralnej przy Akademii Teatralnej w Warszawie.
2004 prowadził wykłady i ćwiczenia w Warszawskim Stowarzyszeniu Plastyków.
Od 1988 do dziś konsultant artystyczny w Miejskim Ośrodku Kultury w Piastowie – Klub Plastyka „Walor”.
Opiekun artystyczny, promotor i recenzent w przewodach kwalifikacyjnych I stopnia i rozpraw habilitacyjnych. Wykonuje opinie eksperckie na zlecenie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułu Naukowego oraz Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.
Bierze udział w jury konkursów malarstwa i rysunku.
Uprawia malarstwo i rysunek.

Wybrane wystawy indywidualne w Polsce
Wybrane wystawy indywidualne zagraniczne