kierunek Grafika

Katalog przedmiotów

Realizowany na studiach magisterskich

Magisterskie / niestacjonarne

Sem. Symbol Nazwa ECTS Egzamin W C L O K P S R Sylabus
1 ANT Animacja i interakcja 5 24 2 24
1 GIN Grafika internetowa 5 24 2 24
1 GF1 Grafika projektowa 1 5 24 2 24
1 HPG Historia projektowania graficznego 2 16 2 8
1 JO7 Język obcy 7 2 16
1 NNS Nowe nurty w sztuce 2 16 2 8
1 PFC Pracownia fotografii cyfrowej 5 12 12 2 24
1 M3D Pracownia modelowania 3D 5 24 2 32
1 PPF Pracownia projektowania fontów 2 16 16
1 EG1 Pracownia projektowania gier 1 5 24 2 32
1 PKU Pracownia rysunku 6 24 2 32
1 PIW Pracownia systemów informacji wizualnej 3 16 2 16
1 PY2 Przysposobienie sieciowe 2 0 1
1 BH2 Szkolenie BHP 2 0 2
1 TM1 Techniki multimedialne 1 5 24 2 24
2 EWI Efekty wideo - warsztaty 5 24 2 24
2 GF2 Grafika projektowa 2 6 24 2 8
2 IDP Interpretacja dzieła plastycznego 2 16 2
2 PFK Pracownia fotografii kreacyjnej 5 12 12 2 16
2 PGI Pracownia grafiki internetowej 5 24 2 24
2 IC1 Pracownia ilustracji cyfrowej 1 6 24 2 24
2 AML Pracownia malarstwa 6 24 2 24
2 EG2 Pracownia projektowania gier 2 6 32 2
2 TAP Techniki animacji i projekcji 3D 1 6 24 2 24
2 TM2 Techniki multimedialne 2 5 16 2 24
3 AGW Artystyczna grafika warsztatowa 6 24 2 24
3 HFG Historia fotografii 2 16 2 8
3 A3D Pracownia animacji 3D 1 6 24 2 24
3 DM1 Pracownia dyplomowa II st. 1 1 16 4
3 PIM Pracownia identyfikacji marki 4 24 2 24
3 IC2 Pracownia ilustracji cyfrowej 2 6 24 2 24
3 PF1 Pracownia kompozycji obrazu filmowego 1 2 24 2 8
3 PP1 Pracownia plakatu 1 4 24 2 16
3 EGP Pracownia projektowania gier 3 - projekt 3 12 2 28
3 RC1 Pracownia rzeźby cyfrowej 1 6 24 2 24
3 PZ4 Praktyka zawodowa 4 (specjalnościowa 2 st) 6 180
3 TP2 Techniki animacji i projekcji 3D 2 5 24 2 24
3 WKW Współczesna kultura wizualna 2 16 2 8
3 WTR Współczesne techniki reklamowe 2 24 2 8
4 PWT Percepcja wizualna i twórczość artystyczna 1 24 2
4 D2C Praca dyplomowa 2 st - Grafika Cyfrowa 20
4 D2Z Praca dyplomowa 2 st - Zaawansowane Multimedia 20
4 DM2 Pracownia dyplomowa II st. 2 1 8
4 PP2 Pracownia plakatu 2 2 24 2 8
4 PPP Pracownia projektowania publikacji 2 24 2 8
4 RZE Pracownia rzeźby 2 32 2
4 RC2 Pracownia rzeźby cyfrowej 2 2 24 2 8
4 PZ5 Praktyka zawodowa 5 (dyplomowa 2 st) 6 180
4 RSZ Rynek sztuki 1 16 2