Katalog przedmiotów na kierunku Grafika

Katalog przedmiotów

Magisterskie / niestacjonarne

Semestr Symbol kursu Przedmiot ECTS Liczba godzin w semestrze
1 I-ANT-ZF Animacja i interakcja 5 48
1 I-GIN-ZF Grafika internetowa 5 48
1 I-GF1-ZF Grafika projektowa 1 5 48
1 I-HPG-ZF Historia projektowania graficznego 2 24
1 I-JO7-ZF Język obcy 7 2 16
1 I-NNS-ZF Nowe nurty w sztuce 2 24
1 I-PFC-ZF Pracownia fotografii cyfrowej 4 48
1 I-M3D-ZF Pracownia modelowania 3D 5 56
1 I-EG1-ZF Pracownia projektowania gier 1 5 56
1 I-PKU-ZF Pracownia rysunku 6 56
1 I-PIW-ZF Pracownia systemów informacji wizualnej 3 32
1 I-PGW-ZF Projektowanie grafiki wielkoformatowej 3 32
1 I-PY2-ZF Przysposobienie sieciowe 2 0 4
1 I-BH2-ZF Szkolenie BHP 2 0 2
1 I-TM1-ZF Techniki multimedialne 1 5 48
    Suma dla GC 30 310
    Suma dla ZM 30 310
Semestr Symbol kursu Przedmiot ECTS Liczba godzin w semestrze
2 I-EWI-ZF Efekty wideo - warsztaty 5 48
2 I-GF2-ZF Grafika projektowa 2 5 32
2 I-ILM-ZF Ilustracja modowa 2 16
2 I-IDP-ZF Interpretacja dzieła plastycznego 2 16
2 I-PFK-ZF Pracownia fotografii kreacyjnej 5 40
2 I-PGI-ZF Pracownia grafiki internetowej 5 40
2 I-IC1-ZF Pracownia ilustracji cyfrowej 1 5 40
2 I-AML-ZF Pracownia malarstwa 6 48
2 I-EG2-ZF Pracownia projektowania gier 2 6 32
2 I-TAP-ZF Techniki animacji i projekcji 3D 1 6 48
2 I-TM2-ZF Techniki multimedialne 2 5 40
    Suma dla GC 30 232
    Suma dla ZM 30 232
Semestr Symbol kursu Przedmiot ECTS Liczba godzin w semestrze
3 I-AGW-ZF Artystyczna grafika warsztatowa 5 48
3 I-HFG-ZF Historia fotografii 2 24
3 I-A3D-ZF Pracownia animacji 3D 1 4 40
3 I-WC1-ZF Pracownia dyplomowa II st. 1 dla spec. Grafika Cyfrowa 2 30
3 I-WZ1-ZF Pracownia dyplomowa II st. 1 dla spec. Zaawans. Multimedia 2 30
3 I-PFL-ZF Pracownia filmu 4 40
3 I-FOM-ZF Pracownia fotografii mobilnej 4 24
3 I-PIM-ZF Pracownia identyfikacji marki 4 48
3 I-IC2-ZF Pracownia ilustracji cyfrowej 2 5 48
3 I-PMF-ZF Pracownia montażu filmowego 4 40
3 I-PP1-ZF Pracownia plakatu 1 4 40
3 I-EG3-ZF Pracownia projektowania gier 3 4 40
3 I-RC1-ZF Pracownia rzeźby cyfrowej 1 4 40
3 I-TP2-ZF Techniki animacji i projekcji 3D 2 4 40
3 I-WKW-ZF Współczesna kultura wizualna 2 16
3 I-WTR-ZF Współczesne techniki reklamowe 2 24
    Suma dla GC 30 302
    Suma dla ZM 30 310
Semestr Symbol kursu Przedmiot ECTS Liczba godzin w semestrze
4 I-PWT-ZF Percepcja wizualna i twórczość artystyczna 2 24
4 I-D2C-ZF Praca dyplomowa II st. w spec. Grafika Cyfrowa 20 500
4 I-D2Z-ZF Praca dyplomowa II st. w spec. Zaawansowane Multimedia 20 500
4 I-WC2-ZF Pracownia dyplomowa II st. 2 dla spec. Grafika Cyfrowa 1 16
4 I-WZ2-ZF Pracownia dyplomowa II st. 2 dla spec. Zaawans. Multimedia 1 16
4 I-FOP-ZF Pracownia fotografii produktowej 2 32
4 I-PP2-ZF Pracownia plakatu 2 2 24
4 I-PPP-ZF Pracownia projektowania publikacji 2 24
4 I-RZE-ZF Pracownia rzeźby 2 32
4 I-RC2-ZF Pracownia rzeźby cyfrowej 2 2 24
4 I-KFW-ZF Produkcja krótkich form wideo 2 24
4 I-RSZ-ZF Rynek sztuki 1 16
    Suma dla GC 30 636
    Suma dla ZM 30 636