Katalog przedmiotów na kierunku Grafika

Zaawansowane Multimedia (ZM)

Plan studiów stacjonarnych II stopnia (magisterskich)

Profil ogólnoakademicki

Specjalność: Zaawansowane Multimedia (ZM)

Semestr Symbol kursu Przedmiot ECTS Liczba godzin w semestrze
1 ANT Animacja i interakcja 5 60
1 JO7 Język obcy 7 2 45
1 NNS Nowe nurty w sztuce 2 30
1 M3D Pracownia modelowania 3D 5 60
1 EG1 Pracownia projektowania gier 1 5 75
1 PKU Pracownia rysunku 6 75
1 PY2 Przysposobienie sieciowe 2 0 4
1 BH2 Szkolenie BHP 2 0 2
1 TM1 Techniki multimedialne 1 5 60
    Suma: 30 411
Semestr Symbol Przedmiot ECTS Liczba godzin w semestrze
2 EWI Efekty wideo - warsztaty 5 60
2 IDP Interpretacja dzieła plastycznego 2 30
2 AML Pracownia malarstwa 6 60
2 EG2 Pracownia projektowania gier 2 6 60
2 TAP Techniki animacji i projekcji 3D 1 6 60
2 TM2 Techniki multimedialne 2 5 45
    Suma: 30 315
Semestr Symbol Przedmiot ECTS Liczba godzin w semestrze
3 HFG Historia fotografii 2 28
3 A3D Pracownia animacji 3D 1 4 60
3 WZ1 Pracownia dyplomowa II st. 1 dla spec. Zaawans. Multimedia 2 30
3 PFL Pracownia filmu 4 60
3 PMF Pracownia montażu filmowego 4 60
3 EG3 Pracownia projektowania gier 3 4 45
3 RC1 Pracownia rzeźby cyfrowej 1 4 45
3 TP2 Techniki animacji i projekcji 3D 2 4 60
3 WKW Współczesna kultura wizualna 2 28
    Suma: 30 416
Semestr Symbol Przedmiot ECTS Liczba godzin w semestrze
4 PWT Percepcja wizualna i twórczość artystyczna 2 24
4 D2Z Praca dyplomowa II st. w spec. Zaawansowane Multimedia 20 500
4 WZ2 Pracownia dyplomowa II st. 2 dla spec. Zaawans. Multimedia 1 16
4 RZE Pracownia rzeźby 2 60
4 RC2 Pracownia rzeźby cyfrowej 2 2 45
4 KFW Produkcja krótkich form wideo 2 45
4 RSZ Rynek sztuki 1 16
    Suma: 30 706