Katalog przedmiotów na kierunku Grafika

Grafika Cyfrowa (GC)

Plan studiów niestacjonarnych II stopnia (magisterskich)

Profil ogólnoakademicki

Specjalność: Grafika Cyfrowa (GC)

Semestr Symbol kursu Przedmiot ECTS Liczba godzin w semestrze
1 GIN Grafika internetowa 5 48
1 GF1 Grafika projektowa 1 5 48
1 HPG Historia projektowania graficznego 2 24
1 JO7 Język obcy 7 2 16
1 PFC Pracownia fotografii cyfrowej 4 48
1 PKU Pracownia rysunku 6 56
1 PIW Pracownia systemów informacji wizualnej 3 32
1 PGW Projektowanie grafiki wielkoformatowej 3 32
1 PY2 Przysposobienie sieciowe 2 0 4
1 BH2 Szkolenie BHP 2 0 2
    Suma: 30 310
Semestr Symbol Przedmiot ECTS Liczba godzin w semestrze
2 GF2 Grafika projektowa 2 5 32
2 ILM Ilustracja modowa 2 16
2 IDP Interpretacja dzieła plastycznego 2 16
2 PFK Pracownia fotografii kreacyjnej 5 40
2 PGI Pracownia grafiki internetowej 5 40
2 IC1 Pracownia ilustracji cyfrowej 1 5 40
2 AML Pracownia malarstwa 6 48
    Suma: 30 232
         
Semestr Symbol Przedmiot ECTS Liczba godzin w semestrze
3 HFG Historia fotografii 2 24
3 WC1 Pracownia dyplomowa II st. 1 dla spec. Grafika Cyfrowa 2 30
3 FOM Pracownia fotografii mobilnej 4 32
3 PIM Pracownia identyfikacji marki 4 48
3 IC2 Pracownia ilustracji cyfrowej 2 5 48
3 PP1 Pracownia plakatu 1 4 40
3 WKW Współczesna kultura wizualna 2 16
3 WTR Współczesne techniki reklamowe 2 24
    Suma: 30 310
Semestr Symbol Przedmiot ECTS Liczba godzin w semestrze
4 PWT Percepcja wizualna i twórczość artystyczna 2 24
4 D2C Praca dyplomowa II st. w spec. Grafika Cyfrowa 20 500
4 WC2 Pracownia dyplomowa II st. 2 dla spec. Grafika Cyfrowa 1 16
4 FOP Pracownia fotografii produktowej 2 32
4 PP2 Pracownia plakatu 2 2 24
4 PPP Pracownia projektowania publikacji 2 24
4 RSZ Rynek sztuki 1 16
    Suma: 30 636