Havadi-Nagy-Dávid István: Impudent light is all I have

Wystawy indywidualne /
 nazwa
Impudent light is all I have
 miejsce
 wernisaż
 termin
 wstęp
Darmowy

Impudent light is all I have is a series of photographs handprinted with the gumoil technique. From an aesthetic perspective, this series combines analytic art with personal pseudo-mythologies. Analytic art investigates in practice the basics of the visual language, having also a conceptual layer, using the elements such as line, point, light and shadow, or structure and texture. Individual pseudo-mythologies is a layer where as an artist I can transform a mostly subjective life experience into something mythical, that is based upon images, motifs, sensations, perceptions, music. literature, etc.  This pseudo-mythology is not only the vision of individual artistic consciousness or of artistic sensitivity but a fresco of an experience of the present. As a photographer, as an artist, I feel bound to reality, yet able to transfigure it while watching with great acuity the faith of the human being, and its conditions in the world we inhabit.

Bezczelne światło to wszystko, co mam, to seria fotografii ręcznie drukowanych techniką gumoil. Z estetycznego punktu widzenia seria ta łączy sztukę analityczną z osobistymi pseudomitologiami. Sztuka analityczna bada w praktyce podstawy języka wizualnego, mając również warstwę konceptualną, wykorzystując elementy takie jak linia, punkt, światło i cień czy struktura i faktura. Indywidualne pseudomitologie to warstwa, na której jako artysta mogę przekształcić w większości subiektywne doświadczenie życiowe w coś mitycznego, czyli opartego na obrazach, motywach, doznaniach, percepcjach, muzyce. literatura itp. Ta pseudomitologia to nie tylko wizja indywidualnej świadomości artystycznej czy artystycznej wrażliwości, ale fresk doświadczenia teraźniejszości. Jako fotograf, jako artysta czuję się związany z rzeczywistością, ale potrafię ją transfigurować, obserwując z wielką przenikliwością wiarę człowieka i jego uwarunkowania w świecie, w którym żyjemy.

Havadi-Nagy-Dávid István

Havadi-Nagy-Dávid István: Impudent light is all I have