Wystawy

Poprzednie wystawy

Sylwia Caban
Wariant gry

Uniwersytet Św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie

Aneta Jaźwińska
Struktury natury

Galeria Casa Matei

Joanna Mankiewicz
Typospaces. Painting objects

Galeria Casa Matei

Dominika Korzeniowska
Ilustracje

Galeria Casa Matei

Rafał Strent
Imago Alba

Galeria Casa Matei

Michał Piekarski
Poezja barwna

Galeria Casa Matei