Wystawy

Poprzednie wystawy

Dominika Korzeniowska
Portrety Roślin

Uniwersytet Św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie

Michał Piekarski
Cykliczna przyjemność

Galeria Casa Matei

Dariusz Mlącki
Świece

Galeria Casa Matei

Aneta Jaźwińska
Barwy ziemi

Galeria Casa Matei

Joanna Mankiewicz
Układy typograficzne

Uniwersytet Św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie

Sylwia Caban
Inkluzje, recycling. Dokumentacja

Uniwersytet Św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie