Wystawy

Poprzednie wystawy

Nikolay Koev, Krasimira Drumeva
Refleksje

Galeria Korekta

Anna Kłos
Neue Kunst

Kongres Polaków w Republice Czeskiej

Urszula Ślusarczyk
Na progu widzialności

Galeria Retroavangarda

Joanna Mankiewicz
Wandering letters

Kongres Polaków w Republice Czeskiej

Anna Kłos
Formy połączone

Uniwersytet Lipawski

Grzegorz Rogala
Matki, Siostry, Ojcowie

Uniwersytet Lipawski