mgr inż. arch.
Anna Nowokuńska-Maksymiuk

Biogram

Projektantka systemów informacji wizualnej, architektka. Projektantka na styku grafiki i architektury. Założycielka Studia Blisko, specjalizującego się wayfindingu. Zwyciężczyni Polish Grahpic Design Awards w 2022 r. Wykładowczyni School of Form na Uniwersytecie SWPS oraz na WIT, gdzie naucza informacji wizualnej. Autorka systemów identyfikacji wizualnej, projektów wystaw, książek, infografik. Ilustratorka, regularnie tworzy dla wydawnictwa Zawód:Architekt. Współpracuje z instytucjami jak Centrum Designu Gdynia, Stowarzyszeniem Architektów Polskich, Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Lasami Państwowymi. Projektuje systemy informacji wizualnej dla wiodących pracowni architektonicznych w Polsce: APA Wojciechowski, Kuryłowicz&Associates, Konior Studio, HRA, i deweloperów jak Skanska czy Yareal. Popularyzuje wiedzę o wayfindingu występując na konferencjach (Westival, Element UX Talks, Biennale Traffic Design, Element Urban Talks, DesignWays Conf, A-Akademia A3), w formie wywiadów (Architektura&Biznes, Architektura Murator, podcast Architektura Powinna, Technologia w Architekturze), i pisząc artykuły (ARCH mag, Zawód:Architekt). Członkini Zarządu Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej kadencji 2020-23. Jurorka prestiżowych konkursów graficznych (Muzeum Widzialne 2022, Projekt Roku 2022). Rozpoczęła doktorat z systemów informacji wizualnej na Akademii Sztuki w Szczecinie.

Designer of visual information systems, an architect. A designer at the intersection of graphics and architecture. Founder of Studio Blisko, specializing in wayfinding. Polish Graphic Design Award Winner in 2022. Lecturer at the School of Form at the SWPS University and at the WIT, where she teaches visual information systems. Author of visual identification systems, exhibition designs, books, infographics. Illustrator, she regularly illustrates in the Zawód:Architekt (Proffession:Architect) magazine. She cooperates with the Gdynia Design Centre, the Association of Polish Architects, the National Institute for Museology and Collection Protection, and the National Forests, etc. She designs visual information systems for leading architectural studios in Poland: APA Wojciechowski, Kuryłowicz&Associates, Konior Studio, HRA, and developers such as Skanska and Yareal. She popularizes knowledge about wayfinding by appearing at conferences (Westival, Element UX Talks, Biennale Traffic Design, Element Urban Talks, DesignWays Conf, A-Akademia A3), in the form of interviews (Architektura&Biznes, Architektura Murator, Podcast Architektura Powinna, Technology in Architecture), and writing articles (ARCH mag, Zawód:Architect). Board Member of the Association of Polish Graphic Designers for the current term of office 2020-23. Juror at graphic design competitions (Visible Museum 2022, Project of the Year 2022). Doctorate in progress at Academy of Art in Szczecin.

Wybrane wystawy indywidualne w Polsce
Wybrane wystawy indywidualne zagraniczne
Wybrane wystawy zbiorowe w Polsce
Kurator wystaw