Cykl wystaw 9xWIT

07/02/2022

Serdecznie zapraszamy na cykl wystaw 9xWIT prezentujących działania artystyczne wykładowców WIT: Sylwii Caban, Dominiki Korzeniowskiej, Joanny Mankiewicz, Zenona Balcera, Dariusza Mląckiego, Michała Piekarskiego, Anety Jaźwińskiej, Piotra Krochmalskiego i Luizy Kwiatkowskiej.

Cykl wystaw 9xWIT prezentuje działania artystyczne twórców związanych z WIT (Wyższą Szkołą Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie). Wystawa jest zarazem pretekstem do zaprezentowania obecnej kondycji przede wszystkim grafiki w jej tradycyjnym wymiarze i współczesnej projekcji. Zmiany zachodzące w grafice światowej, intensywny rozwój nowych technologii skłaniają do refleksji nad źródłami sztuki, tradycją i nowatorstwem warsztatu współczesnego twórcy.
Głównym celem wystawy jest pokazanie różnorodności metod twórczych i podejścia do sztuki artystów, dla których formy indywidualnej interpretacji są odzwierciedleniem ich artystycznych przeżyć. W swoich pracach pozostają rozpoznawalni poprzez własną, wypracowaną formę artystycznego wyrazu. Ich prace zachęcają jednak do nieustannego dialogu, nie werbalnego, lecz plastycznego, realizującego się nie w sferze słów, ale przeżyć.
Przyjmuje się, że grafika należy do sztuki, która szybko reaguje na wydarzenia zachodzące w życiu społeczeństwa. Artysta zaś jawi się niczym przekaźnik, chwytający rytmy czasu, jego porażki, dysonanse, napięcia. Dlatego ów dialog z artystą jest zarazem rozmową o współczesności.

Centrum Kultury Podgórza

Autorzy wystaw:

Sylwia Caban, Dominika Korzeniowska, Joanna Mankiewicz, Zenon Balcer, Dariusz Mlącki, Michał Piekarski, Aneta Jaźwińska, Piotr Krochmalski, Luiza Kwiatkowska

Kurator wystaw:

Jarosław Tondera

Wernisaże wystaw:

Podsumowanie wystawy

Cykl wystaw 9xWIT