dr
Justyna Kabala

Biogram

W 2017 roku uzyskała stopień doktora w dyscyplinie sztuki piękne w Instytucie Sztuk Pięknych na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Praca doktorska nt. Syntezy – granice rozpoznawalności została zrealizowana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Ryszarda Ługowskiego. W 2017 została uhonorowana stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za projekt pt. Trzy kolory, odnoszący się do badań nad kolorami podstawowymi. W 2015 została laureatką stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia dla doktorantów.

W 2015 roku cykl prac plastycznych pt. Przyjemności kolażu został wybrany do realizacji podczas rezydencji Nida Art Colony na Litwie. Prace artystki były licznie publikowane w katalogach, gazetach, czasopismach. Artykuł o jej twórczości ukazał się w Kolaj Magazine – kanadyjskim magazynie, poświęconym najciekawszym zjawiskom we współczesnym kolażu. Praca pt. Wenus czarna została opublikowana w albumie Akt w Malarstwie Polskim autorstwa Barbary Kokoski. Kilkukrotnie znalazła się w Kompasie Młodej Sztuki – rankingu dla artystów do 35 roku życia. W 2016 roku została notowana na miejscu 13.

W latach 2001 – 2006 studiowała na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie zrealizowała dyplom magisterski pt. Inter-akcja. W 2004 otrzymała stypendium Ministerstwa Kultury za wyróżniające wyniki w nauce. W trakcie studiów została także wyróżniona kilkoma nagrodami w konkursie Grafika Warszawska. W 2006 zdobyła Złotą Gałązkę Agencji Artystycznej 3A za pracę dyplomową. W 2006 roku została wytypowana do udziału w Międzynarodowym Triennale Grafiki w Krakowie w ramach projektu Najlepszy dyplom – uczeń i jego promotor.

Zrealizowała, między innymi, cykle prac plastycznych pt. Everybody wants to be Wenus, MotylKolaże imaginacyjne, Przyjemności kolażu, Przejście i Ze(wnętrze). Widok w płynie.

W kręgu zainteresowań artystki znajduje się także badanie relacji obrazu z dźwiękiem. W 2014 roku powstał obszerny kolaż pt. Koncert, będący wizualną notacją koncertu fortepianowego Witolda Lutosławskiego. W ramach badań naukowych Nowy alfabet sztuki Justyna Kabala stworzyła wizualne notacje jednego z nokturnów Fryderyka Chopina.

Brała udział w ponad 50 wystawach indywidualnych i grupowych w kraju i za granicą, m.in. na Litwie, Słowacji, Ukrainie, w Czechach, Niemczech, Hiszpanii i Belgii.

Mieszka i pracuje w Warszawie. Tworzy obrazy, kolaże, instalacje. Przez wiele lat pracowała w obszarze grafiki projektowej. Współpracowała z agencjami reklamowymi w charakterze Art Directora lub Graphic Designera. Zajmuje się także edukacją artystyczną. Obecnie pracuje w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania, gdzie prowadzi zajęcia w ramach przedmiotów działania i struktury wizualne, jak również, projektowanie graficzne.

www.justynakabala.com

Inne
Wybrane wystawy indywidualne zagraniczne
Wybrane wystawy zbiorowe w Polsce