Katalog przedmiotów na kierunku Grafika

Projektowanie graficzne w Internecie (PI)

Plan kursów na studiach niestacjonarnych I stopnia (licencjackich)

Profil ogólnoakademicki

Specjalność: Projektowanie graficzne w Internecie (PI)

Semestr Symbol kursu Przedmiot ECTS Liczba godzin w semestrze
1 DSW Działania i struktury wizualne 3 32
1 GB1 Grafika bitmapowa 1 4 40
1 GW1 Grafika wektorowa 2D 1 3 32
1 HSZ Historia sztuki 1 3 32
1 JO1 Język obcy 1 2 16
1 LTE Liternictwo 2 16
1 MAL Malarstwo 1 4 40
1 PRP Podstawy rysunku perspektywicznego 3 32
1 PSE Przysposobienie sieciowe 0 4
1 RYS Rysunek 1 4 40
1 BHP Szkolenie BHP 0 2
1 TEI Technologie informacyjne 2 24
    Suma: 30 310
Semestr Symbol Przedmiot ECTS Liczba godzin w semestrze
2 GB2 Grafika bitmapowa 2 3 32
2 GW2 Grafika wektorowa 2D 2 3 24
2 HS2 Historia sztuki 2 3 24
2 JO2 Język obcy 2 2 16
2 ML2 Malarstwo 2 4 32
2 GRI Podstawy grafiki internetowej 2 16
2 PMU Podstawy multimediów 1 3 32
2 PG1 Projektowanie graficzne 1 4 48
2 RS2 Rysunek 2 4 24
2 TPK Typografia komputerowa 1 2 24
    Suma: 30 272
Semestr Symbol Przedmiot ECTS Liczba godzin w semestrze
3 FOC Fotografia cyfrowa 2 24
3 WT1 Grafika warsztatowa 1 3 24
3 HSN Historia sztuki nowoczesnej 1 2 20
3 JO3 Język obcy 3 2 16
3 ŁAP Łamanie publikacji 1 3 32
3 ML3 Malarstwo 3 4 40
3 PAN Podstawy animacji 3 32
3 PM2 Podstawy multimediów 2 3 32
3 PG2 Projektowanie graficzne 2 2 24
3 RS3 Rysunek 3 4 40
3 SZR Sztuka reklamy 2 16
    Suma: 30 300
Semestr Symbol Przedmiot ECTS Liczba godzin w semestrze
4 FLC Film cyfrowy 1 4 32
4 WT2 Grafika warsztatowa 2 4 32
4 GM1 Grafika wektorowa 3D 1 4 32
4 HN2 Historia sztuki nowoczesnej 2 2 20
4 JO4 Język obcy 4 2 16
4 ŁP2 Łamanie publikacji 2 4 32
4 PG3 Projektowanie graficzne 3 4 32
4 RS4 Rysunek 4 4 40
4 SRW Sztuka reklamy - warsztaty 2 12
    Suma: 30 248
Semestr Symbol Przedmiot ECTS Liczba godzin w semestrze
5 FEA Filozofia z estetyką 3 24
5 HPL Historia plakatu 3 30
5 JO5 Język obcy 5 2 16
5 OWI Ochrona własności intelektualnej 2 24
5 PSS Podstawy tworzenia stron internetowych w HTML i CSS 4 40
5 WP1 Pracownia dyplomowa I st. 1 dla spec. Projekt. Graficzne w Internecie 2 24
5 PIU Projektowanie Graficznego Interfejsu Użytkownika 4 40
5 TRI Projektowanie i formatowanie treści stron internetowych 4 40
5 SBM Strategia biznesowa tworzenia produktów mobilnych 3 24
5 ZTS Systemy zarządzania treścią stron internetowych 3 24
    Suma: 30 286
Semestr Symbol Przedmiot ECTS Liczba godzin w semestrze
6 JAE Egzamin końcowy z jęz. angielskiego B2 0 3
6 HKW Historia kultury wizualnej 2 16
6 JO6 Język obcy 6 2 16
6 PA3 Plener artystyczny 3 (fotografia) 1 11
6 D1G Praca dyplomowa I st. w spec. Projektowanie Graficzne w Internecie 10 250
6 WP2 Pracownia dyplomowa I st. 2 dla spec. Projekt. Graficzne w Internecie 3 32
6 PCR Promowanie twórczości 2 16
6 PPM Prototypowanie produktów multimedialnych 5 40
6 TRS Tworzenie responsywnych stron internetowych 5 40
    Suma: 30 424