Katalog przedmiotów na kierunku Grafika

Techniki Multimedialne (TM)

Plan kursów na studiach stacjonarnych I stopnia (licencjackich)

Profil ogólnoakademicki

Techniki Multimedialne (TM)

Semestr Symbol kursu Przedmiot ECTS Liczba godzin w semestrze
1 DSW Działania i struktury wizualne 3 30
1 GB1 Grafika bitmapowa 1 4 45
1 GW1 Grafika wektorowa 2D 1 3 45
1 HSZ Historia sztuki 1 3 30
1 JO1 Język obcy 1 2 45
1 LTE Liternictwo 2 30
1 MAL Malarstwo 1 4 45
1 PRP Podstawy rysunku perspektywicznego 3 45
1 PSE Przysposobienie sieciowe 0 4
1 RYS Rysunek 1 4 45
1 BHP Szkolenie BHP 0 2
1 TEI Technologie informacyjne 2 30
1 WF1 Wychowanie fizyczne 1 0 30
    Suma 30 426
Semestr Symbol Przedmiot ECTS Liczba godzin w semestrze
2 GB2 Grafika bitmapowa 2 3 30
2 GW2 Grafika wektorowa 2D 2 3 45
2 HS2 Historia sztuki 2 3 30
2 JO2 Język obcy 2 2 45
2 ML2 Malarstwo 2 4 45
2 GRI Podstawy grafiki internetowej 2 30
2 PMU Podstawy multimediów 1 3 45
2 PG1 Projektowanie graficzne 1 4 46
2 RS2 Rysunek 2 4 45
2 TPK Typografia komputerowa 1 2 30
2 WF2 Wychowanie fizyczne 2 0 30
    Suma 30 421
Semestr Symbol Przedmiot ECTS Liczba godzin w semestrze
3 FOC Fotografia cyfrowa 2 30
3 WT1 Grafika warsztatowa 1 3 45
3 HSN Historia sztuki nowoczesnej 1 2 16
3 JO3 Język obcy 3 2 45
3 ŁAP Łamanie publikacji 1 3 45
3 ML3 Malarstwo 3 4 45
3 PAN Podstawy animacji 3 45
3 PM2 Podstawy multimediów 2 3 45
3 PG2 Projektowanie graficzne 2 2 30
3 RS3 Rysunek 3 4 45
3 SZR Sztuka reklamy 2 30
    Suma 30 421
Semestr Symbol Przedmiot ECTS Liczba godzin w semestrze
4 FLC Film cyfrowy 1 4 45
4 WT2 Grafika warsztatowa 2 4 45
4 GM1 Grafika wektorowa 3D 1 4 45
4 HN2 Historia sztuki nowoczesnej 2 2 16
4 JO4 Język obcy 4 2 45
4 ŁP2 Łamanie publikacji 2 4 45
4 PG3 Projektowanie graficzne 3 4 30
4 RS4 Rysunek 4 4 45
4 SRW Sztuka reklamy - warsztaty 2 30
    Suma 30 346
Semestr Symbol Przedmiot ECTS Liczba godzin w semestrze
5 FC2 Film cyfrowy 2 4 45
5 FEA Filozofia z estetyką 3 30
5 GKO Grafika koncepcyjna 3 30
5 GM2 Grafika wektorowa 3D 2 4 45
5 HFC Historia filmu 3 45
5 JO5 Język obcy 5 2 45
5 KSP Kształtowanie przestrzeni 4 45
5 OWI Ochrona własności intelektualnej 2 16
5 WM1 Pracownia dyplomowa I st. 1 dla spec. Techniki Multimedialne 2 34
5 TIL Tworzenie ilustracji narzędziami 3D 3 45
    Suma dla TM: 30 380
Semestr Symbol Przedmiot ECTS Liczba godzin w semestrze
6 CKO Cyfrowe kształtowanie obiektów przestrzennych 4 45
6 JAE Egzamin końcowy z jęz. angielskiego B2 0 3
6 HKW Historia kultury wizualnej 2 16
6 JO6 Język obcy 6 2 45
6 MO3 Modelowanie 3D 4 45
6 PA3 Plener artystyczny 3 (fotografia) 1 10
6 REG Podstawy renderowania grafiki 2 28
6 D1M Praca dyplomowa I st. w spec. Techniki Multimedialne 10 250
6 WM2 Pracownia dyplomowa I st. 2 dla spec. Techniki Multimedialne 3 32
6 PCR Promowanie twórczości 2 28
    Suma dla TM: 30 502