Katalog przedmiotów na kierunku Grafika

Katalog przedmiotów

Licencjackie / stacjonarne

Semestr Symbol kursu Przedmiot ECTS Liczba godzin w semestrze
1 I-DSW-DE Działania i struktury wizualne 3 30
1 I-GB1-DE Grafika bitmapowa 1 4 45
1 I-GW1-DE Grafika wektorowa 2D 1 3 45
1 I-HSZ-DE Historia sztuki 1 3 30
1 I-JO1-DE Język obcy 1 2 45
1 I-LTE-DE Liternictwo 2 30
1 I-MAL-DE Malarstwo 1 4 45
1 I-PRP-DE Podstawy rysunku perspektywicznego 3 45
1 I-PSE-DE Przysposobienie sieciowe 0 4
1 I-RYS-DE Rysunek 1 4 45
1 I-BHP-DE Szkolenie BHP 0 2
1 I-TEI-DE Technologie informacyjne 2 30
1 I-WF1-DE Wychowanie fizyczne 1 0 30
    Suma 30 426
Semestr Symbol kursu Przedmiot ECTS Liczba godzin w semestrze
2 I-GB2-DE Grafika bitmapowa 2 3 30
2 I-GW2-DE Grafika wektorowa 2D 2 3 45
2 I-HS2-DE Historia sztuki 2 3 30
2 I-JO2-DE Język obcy 2 2 45
2 I-ML2-DE Malarstwo 2 4 45
2 I-GRI-DE Podstawy grafiki internetowej 2 30
2 I-PMU-DE Podstawy multimediów 1 3 45
2 I-PG1-DE Projektowanie graficzne 1 4 46
2 I-RS2-DE Rysunek 2 4 45
2 I-TPK-DE Typografia komputerowa 1 2 30
2 I-WF2-DE Wychowanie fizyczne 2 0 30
    Suma 30 421
Semestr Symbol kursu Przedmiot ECTS Liczba godzin w semestrze
3 I-FOC-DE Fotografia cyfrowa 2 30
3 I-WT1-DE Grafika warsztatowa 1 3 45
3 I-HSN-DE Historia sztuki nowoczesnej 1 2 16
3 I-JO3-DE Język obcy 3 2 45
3 I-ŁAP-DE Łamanie publikacji 1 3 45
3 I-ML3-DE Malarstwo 3 4 45
3 I-PAN-DE Podstawy animacji 3 45
3 I-PM2-DE Podstawy multimediów 2 3 45
3 I-PG2-DE Projektowanie graficzne 2 2 30
3 I-RS3-DE Rysunek 3 4 45
3 I-SZR-DE Sztuka reklamy 2 30
    Suma 30 421
Semestr Symbol kursu Przedmiot ECTS Liczba godzin w semestrze
4 I-FLC-DE Film cyfrowy 1 4 45
4 I-WT2-DE Grafika warsztatowa 2 4 45
4 I-GM1-DE Grafika wektorowa 3D 1 4 45
4 I-HN2-DE Historia sztuki nowoczesnej 2 2 16
4 I-JO4-DE Język obcy 4 2 45
4 I-ŁP2-DE Łamanie publikacji 2 4 45
4 I-PG3-DE Projektowanie graficzne 3 4 30
4 I-RS4-DE Rysunek 4 4 45
4 I-SRW-DE Sztuka reklamy - warsztaty 2 30
    Suma 30 346
Semestr Symbol kursu Przedmiot ECTS Liczba godzin w semestrze
5 I-FC2-DE Film cyfrowy 2 4 60
5 I-FEA-DE Filozofia z estetyką 3 30
5 I-GKO-DE Grafika koncepcyjna 3 30
5 I-GM2-DE Grafika wektorowa 3D 2 4 45
5 I-HFC-DE Historia filmu 3 45
5 I-HPL-DE Historia plakatu 3 45
5 I-ILC-DE Ilustracja cyfrowa 4 45
5 I-JO5-DE Język obcy 5 2 45
5 I-KSP-DE Kształtowanie przestrzeni 4 45
5 I-OWI-DE Ochrona własności intelektualnej 2 16
5 I-PSS-DE Podstawy tworzenia stron internetowych w HTML i CSS 4 45
5 I-WU1-DE Pracownia dyplomowa I st. 1 dla spec. Grafika Użytkowa 2 34
5 I-WP1-DE Pracownia dyplomowa I st. 1 dla spec. Projektowanie Graficzne w Internecie 2 34
5 I-WM1-DE Pracownia dyplomowa I st. 1 dla spec. Techniki Multimedialne 2 34
5 I-DTP-DE Prepress i DTP 3 45
5 I-PIU-DE Projektowanie Graficznego Interfejsu Użytkownika 4 45
5 I-PG4-DE Projektowanie graficzne 4 4 45
5 I-TRI-DE Projektowanie i formatowanie treści stron internetowych 4 45
5 I-PWI-DE Projektowanie witryn internet. i interfejsów użytk. 1 4 45
5 I-SBM-DE Strategia biznesowa tworzenia produktów mobilnych 3 30
5 I-ZTS-DE Systemy zarządzania treścią stron internetowych 3 45
5 I-TIL-DE Tworzenie ilustracji narzędziami 3D 3 45
    Suma dla GU: 30 395
    Suma dla PI: 30 380
    Suma dla TM: 30 395
Semestr Symbol kursu Przedmiot ECTS Liczba godzin w semestrze
6 I-CKO-DE Cyfrowe kształtowanie obiektów przestrzennych 4 45
6 I-JAE-DE Egzamin końcowy z jęz. angielskiego B2 0 3
6 I-HKW-DE Historia kultury wizualnej 2 16
6 I-JO6-DE Język obcy 6 2 45
6 I-MO3-DE Modelowanie 3D 4 45
6 I-PA3-DE Plener artystyczny 3 (fotografia) 1 10
6 I-REG-DE Podstawy renderowania grafiki 2 28
6 I-SIW-DE Podstawy systemów informacji wizualnej 2 28
6 I-D1U-DE Praca dyplomowa I st. w spec. Grafika Użytkowa 10 250
6 I-D1G-DE Praca dyplomowa I st. w spec. Projekt. Graficzne w Internecie 10 250
6 I-D1M-DE Praca dyplomowa I st. w spec. Techniki Multimedialne 10 250
6 I-WU2-DE Pracownia dyplomowa I st. 2 dla spec. Grafika Użytkowa 3 32
6 I-WP2-DE Pracownia dyplomowa I st. 2 dla spec. Projekt. Graficzne w Internecie 3 32
6 I-WM2-DE Pracownia dyplomowa I st. 2 dla spec. Techniki Multimedialne 3 32
6 I-PRK-DE Projektowanie książek 4 45
6 I-PW2-DE Projektowanie witryn internet. i interfejsów użytkownika 2 4 45
6 I-PCR-DE Promowanie twórczości 2 28
6 I-PPM-DE Prototypowanie produktów multimedialnych 5 60
6 I-TRS-DE Tworzenie responsywnych stron internetowych 5 60
    Suma dla GU: 30 502
    Suma dla PI: 30 504
    Suma dla TM: 30 502
Praktyki zawodowe
Semestr Symbol kursu Przedmiot ECTS Liczba godzin w semestrze
5 I-PZU-DE Praktyka zawodowa dla spec. Grafika Użytkowa 4 120
5 I-PZG-DE Praktyka zawodowa dla spec. Projekt. Graficzne w Internecie 4 120
5 I-PZM-DE Praktyka zawodowa dla spec. Techniki Multimedialne 4 120
    Suma dla GU: 4 120
    Suma dla PI: 4 120
    Suma dla TM: 4 120