kierunek Grafika

Katalog przedmiotów

Realizowany na studiach magisterskich
Sem. Symbol Nazwa ECTS Egzamin W C L O K P S R Sylabus
1 ANT Animacja i interakcja 5 45 2 15
1 GIN Grafika internetowa 4 45 2 15
1 GF1 Grafika projektowa 1 5 45 2 15
1 HPG Historia projektowania graficznego 2 30
1 JO7 Język obcy 7 2 16
1 NNS Nowe nurty w sztuce 2 24 2 6
1 PFC Pracownia fotografii cyfrowej 5 32 28 2
1 M3D Pracownia modelowania 3D 5 60 2 15
1 EG1 Pracownia projektowania gier 1 5 60 2 15
1 PKU Pracownia rysunku 6 60 2 15
1 PIW Pracownia systemów identyfikacji i informacji wizualnej 3 45 2
1 PKR Projektowanie kreatywne 3 45
1 PY2 Przysposobienie sieciowe 2 0 2
1 BH2 Szkolenie BHP 2 0 2
1 TM1 Techniki multimedialne 1 5 45 2 15
1 WF3 Wychowanie fizyczne 3 0 30
2 EWI Efekty wideo - warsztaty 5 45 2 15
2 GF2 Grafika projektowa 2 5 45 2 15
2 IDP Interpretacja dzieła plastycznego 2 16 2 8
2 PFK Pracownia fotografii kreacyjnej 5 24 21
2 PGI Pracownia grafiki internetowej 6 45 2 15
2 IC1 Pracownia ilustracji cyfrowej 1 6 45 2 15
2 AML Pracownia malarstwa 6 60 2
2 EG2 Pracownia projektowania gier 2 6 60 2
2 TAP Techniki animacji i projekcji 3D 1 6 45 2 15
2 TM2 Techniki multimedialne 2 5 30 2 15
2 WF4 Wychowanie fizyczne 4 0 30
3 AGW Artystyczna grafika warsztatowa 6 45 15 2
3 HFG Historia fotografii 2 28 2
3 A3D Pracownia animacji 3D 1 6 60 2 15
3 DM1 Pracownia dyplomowa II st. 1 1 16 4
3 PIM Pracownia identyfikacji marki 4 45 2
3 IC2 Pracownia ilustracji cyfrowej 2 6 60 2
3 PF1 Pracownia kompozycji obrazu filmowego 1 2 30
3 PP1 Pracownia plakatu 1 4 45 2
3 EGP Pracownia projektowania gier 3 - projekt 3 28
3 RC1 Pracownia rzeźby cyfrowej 1 6 45 2 15
3 PZ4 Praktyka zawodowa 4 (specjalnościowa 2 st) 6 180
3 TP2 Techniki animacji i projekcji 3D 2 5 45 2 15
3 WKW Współczesna kultura wizualna 2 30
3 WTR Współczesne techniki reklamowe 2 30 2
4 PWT Percepcja wizualna i twórczość artystyczna 1 24 2
4 D2C Praca dyplomowa 2 st - Grafika Cyfrowa 20
4 D2Z Praca dyplomowa 2 st - Zaawansowane Multimedia 20
4 DM2 Pracownia dyplomowa II st. 2 1 8 4
4 PP2 Pracownia plakatu 2 2 45 2
4 PPP Pracownia projektowania publikacji 2 45 2
4 RZE Pracownia rzeźby 2 60 2
4 RC2 Pracownia rzeźby cyfrowej 2 2 45 2
4 PZ5 Praktyka zawodowa 5 (dyplomowa 2 st) 6 180
4 RSZ Rynek sztuki 1 16 2