Katalog przedmiotów na kierunku Grafika

Katalog przedmiotów

Magisterskie / stacjonarne

Semestr Symbol kursu Przedmiot ECTS Liczba godzin w semestrze
1 I-ANT-DF Animacja i interakcja 5 60
1 I-GIN-DF Grafika internetowa 5 60
1 I-GF1-DF Grafika projektowa 1 5 60
1 I-HPG-DF Historia projektowania graficznego 2 30
1 I-JO7-DF Język obcy 7 2 45
1 I-NNS-DF Nowe nurty w sztuce 2 30
1 I-PFC-DF Pracownia fotografii cyfrowej 4 60
1 I-M3D-DF Pracownia modelowania 3D 5 75
1 I-EG1-DF Pracownia projektowania gier 1 5 75
1 I-PKU-DF Pracownia rysunku 6 75
1 I-PIW-DF Pracownia systemów informacji wizualnej 3 45
1 I-PGW-DF Projektowanie grafiki wielkoformatowej 3 32
1 I-PY2-DF Przysposobienie sieciowe 2 0 4
1 I-BH2-DF Szkolenie BHP 2 0 2
1 I-TM1-DF Techniki multimedialne 1 5 60
    Suma dla GC 30 413
    Suma dla ZM 30 426
Semestr Symbol kursu Przedmiot ECTS Liczba godzin w semestrze
2 I-EWI-DF Efekty wideo - warsztaty 5 60
2 I-GF2-DF Grafika projektowa 2 5 60
2 I-ILM-DF Ilustracja modowa 2 30
2 I-IDP-DF Interpretacja dzieła plastycznego 2 30
2 I-PFK-DF Pracownia fotografii kreacyjnej 5 45
2 I-PGI-DF Pracownia grafiki internetowej 5 60
2 I-IC1-DF Pracownia ilustracji cyfrowej 1 5 60
2 I-AML-DF Pracownia malarstwa 6 60
2 I-EG2-DF Pracownia projektowania gier 2 6 60
2 I-TAP-DF Techniki animacji i projekcji 3D 1 6 60
2 I-TM2-DF Techniki multimedialne 2 5 45
    Suma dla GC 30 345
    Suma dla ZM 30 315
Semestr Symbol kursu Przedmiot ECTS Liczba godzin w semestrze
3 I-AGW-DF Artystyczna grafika warsztatowa 5 60
3 I-HFG-DF Historia fotografii 2 28
3 I-A3D-DF Pracownia animacji 3D 1 4 60
3 I-WC1-DF Pracownia dyplomowa II st. 1 dla spec. Grafika Cyfrowa 2 30
3 I-WZ1-DF Pracownia dyplomowa II st. 1 dla spec. Zaawans. Multimedia 2 30
3 I-PFL-DF Pracownia filmu 4 60
3 I-FOP-DF Pracownia fotografii produktowej 4 53
3 I-PIM-DF Pracownia identyfikacji marki 4 60
3 I-IC2-DF Pracownia ilustracji cyfrowej 2 5 60
3 I-PMF-DF Pracownia montażu filmowego 4 60
3 I-PP1-DF Pracownia plakatu 1 4 60
3 I-EG3-DF Pracownia projektowania gier 3 4 60
3 I-RC1-DF Pracownia rzeźby cyfrowej 1 4 60
3 I-TP2-DF Techniki animacji i projekcji 3D 2 4 60
3 I-WKW-DF Współczesna kultura wizualna 2 28
3 I-WTR-DF Współczesne techniki reklamowe 2 30
    Suma dla GC 30 409
    Suma dla ZM 30 446
Semestr Symbol kursu Przedmiot ECTS Liczba godzin w semestrze
4 I-PWT-DF Percepcja wizualna i twórczość artystyczna 2 24
4 I-D2C-DF Praca dyplomowa II st. w spec. Grafika Cyfrowa 20 500
4 I-D2Z-DF Praca dyplomowa II st. w spec. Zaawansowane Multimedia 20 500
4 I-WC2-DF Pracownia dyplomowa II st. 2 dla spec. Grafika Cyfrowa 1 16
4 I-WZ2-DF Pracownia dyplomowa II st. 2 dla spec. Zaawans. Multimedia 1 16
4 I-FOM-DF Pracownia fotografii mobilnej 2 45
4 I-PP2-DF Pracownia plakatu 2 2 45
4 I-PPP-DF Pracownia projektowania publikacji 2 45
4 I-RZE-DF Pracownia rzeźby 2 60
4 I-RC2-DF Pracownia rzeźby cyfrowej 2 2 45
4 I-KFW-DF Produkcja krótkich form wideo 2 45
4 I-RSZ-DF Rynek sztuki 1 16
    Suma dla GC 30 691
    Suma dla ZM 30 706