Wystawy

Poprzednie wystawy

Sylwia Caban
Inkluzje, recycling. Dokumentacja

Uniwersytet Św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tarnowie

Aneta Jaźwińska
Barwy ziemi

Galeria Casa Matei

Joanna Mankiewicz
Układy typograficzne

Uniwersytet Św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tarnowie

Sylwia Caban
Inkluzje, recycling. Dokumentacja

Exhibition halls "Rafael Mihaylov"

Michał Piekarski
Cykliczna przyjemność

Galeria Casa Matei

Dominika Korzeniowska
Portrety Roślin

Uniwersytet Św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tarnowie