Wystawy

Poprzednie wystawy

Piotr Krochmalski
moje Henley - rysunki

Uniwersytet Św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie

Piotr Krochmalski
moje Henley - rysunki

Exhibition halls "Rafael Mihaylov"

Luiza Kwiatkowska
More chaotic - obrazki, plakaty

Uniwersytet Św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie

Luiza Kwiatkowska
More chaotic - obrazki, plakaty

Exhibition halls "Rafael Mihaylov"

Ryszard Sekuła
Cykl z pamięci i wyobraźni

Uniwersytet Św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie

Ryszard Sekuła
Cykl z pamięci i wyobraźni

Exhibition halls "Rafael Mihaylov"