Studia podyplomowe na kierunku

Administrator bezpieczeństwa chmury obliczeniowej

2
semestry
2 semestry

Dla kogo

Studia przeznaczone są dla architektów IT, inżynierów sieciowych i systemowych, administratorów sieci i systemów, specjalistów IT oraz osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo rozwiązań IT w organizacjach.

Zakres kształcenia

Absolwenci uzyskują specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Konfiguracji zabezpieczeń w środowisku Windows Server 2019
 • Projektowania i implementacji rozwiązań na platformie Microsoft Azure
 • Projektowania i implementacji usług Office 365
 • Automatyzacji zadań administracyjnych w środowiskach on-premises oraz chmury obliczeniowej Microsoft
 • Projektowania i implementacji usług Microsoft 365 Business
 • Monitorowania środowisk chmury obliczeniowej

Certyfikacje zawodowe microsoft

Studia obejmują przedmioty przygotowujące do egzaminów zawodowych Microsoft:

 • Microsoft Certified: Azure Administrator Associate (AZ-103)
 • Microsoft 365 Certified: Security Administrator Associate (MS-500)
 • Microsoft Azure Security Technologies (AZ-500)

Ich zaliczenie uprawnia do przystępowania do egzaminów certyfikacyjnych.

Czas trwania studiów

Studia niestacjonarne trwające 2 semestry (zimowy i letni), obejmujące 256 godzin akademickich zajęć w laboratoriach komputerowych realizowane na 8 sobotnio-niedzielnych zjazdach dydaktycznych w każdym semestrze.

Dokument ukończenia studiów podyplomowych

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk.

Wymagania dla kandydatów

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studium podyplomowe musi posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia. Preferowanymi kandydatami są osoby mające kierunkowe wykształcenie z informatyki, telekomunikacji, elektroniki lub dziedzin pokrewnych. Kandydat powinien posiadać podstawową wiedzę w zakresie: środowiska serwerowego windows server 2016/2019, usługi katalogowej active directory i komponentów zależnych, platformy microsoft azure, usług office 365, zarządzania urządzeniami za pomocą usługi intune oraz automatyzacji zadań administracyjnych w powershell.

Kadra i opieka merytoryczna

Studia realizowane są przy udziale firmy CBSG Polska, partnera Microsoft ze statusem Gold.

Przedmioty prowadzone są przez autoryzowanych trenerów i certyfikowanych inżynierów Microsoft a ich zaliczenie uprawnia do przystępowania do egzaminów certyfikacyjnych.

Opiekunem studiów jest mgr inż. Paweł Pławiak.

Każdy student ma zapewnioną subskrypcję licencji Azure przez cały okres studiów bez dodatkowych opłat.

Program studiów

Studia podyplomowe Administrator bezpieczeństwa chmury obliczeniowej 2019/2020

Opłaty
dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020

Wysokość czesnego 

studia podyplomowe płatność jednorazowa (za semestr) płatność w ratach (za semestr)
Administrator bezpieczeństwa chmury obliczeniowej 4 600 zł 4 x 1200 zł

Opłata wpisowa

Termin płatności wpisowego – bezpośrednio po zakwalifikowaniu kandydata.

opłata wpisowa
300 zł

Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

Terminy płatności czesnego

Terminy jednorazowych płatności za semestr nauki:

 • do dnia 10 października 2023 r. za semestr zimowy
 • do dnia 10 marca 2024 r. za semestr letni
semestr zimowy termin płatności
I do 10.10.2023 r.
II do 10.11.2023 r.
III do 10.12.2023 r.
IV do 10.01.2024 r.
semestr letni termin płatności
I do 10.03.2024 r.
II do 10.04.2024 r.
II do 10.05.2024 r.
IV do 10.06.2024 r.

Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek uczelni.

Pełne informacje o opłatach (czesne i inne) obowiązujących w roku akademickim 2023/2024 studentów rozpoczynających studia w październiku 2023 r. zamieszczone są w UBI w dziale do pobrania.