Studia podyplomowe na kierunku

Umiejętności i kompetencje miękkie w zespołach IT

2
semestry
2 semestry

Dlaczego warto wybrać

Właściwe wykorzystywanie umiejętności miękkich jest jednym z warunków sukcesu na współczesnym rynku pracy. Umiejętności miękkie takie jak komunikacja, przywództwo, współpraca i zarządzanie czasem, są kluczowe nie tylko w pracy zespołowej, ale także w długoterminowym rozwoju kariery.

Wykorzystywanie umiejętności i kompetencji miękkich w zarządzaniu zespołem IT gwarantuje skuteczną realizację celów biznesowych, która zależy od efektywnie współpracujących ze sobą ludzi. Dlatego też umiejętności i kompetencje miękkie są kluczowe dla zarządzania zespołem IT.

Celem studiów jest przygotowanie Słuchaczy do skutecznego wykorzystywania umiejętności i kompetencji miękkich do funkcjonowania w zespołach IT oraz zarządzania takimi zespołami poprzez rozwijanie kompetencji menedżerskich, umiejętności interpersonalnych, oraz głębokiego zrozumienia specyfiki projektów informatycznych.

Program studiów wyposaży Uczestników w narzędzia i wiedzę niezbędną do efektywnego wykorzystywania umiejętności miękkich w zarządzaniu projektami, zespołami oraz współpracy w dynamicznym środowisku IT.  

Studia realizowane są w formule hybrydowej 

Korzyści z udziału w studiach

 • Doskonalenie umiejętności interpersonalnych. Uczestnicy zdobędą umiejętności w zakresie efektywnej komunikacji, współpracy zespołowej czy rozwiązywania konfliktów. To kluczowe elementy w pracy zespołowej, szczególnie w dynamicznym środowisku IT. 
 • Rozwój przywództwa. Studia te mogą pomóc w rozwijaniu umiejętności przywódczych, zarządzania zespołem i motywowania współpracowników co jest nieocenione w roli lidera projektu i menedżera IT. 
 • Zarządzanie czasem i stresem. Uczestnicy nauczą się skutecznego zarządzania czasem oraz radzenia sobie ze stresem, co jest kluczowe w intensywnym środowisku pracy IT. 
 • Rozwój i świadomość siebie. Studia te mogą pomóc w identyfikacji swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju, co prowadzi do ciągłego samodoskonalenia i świadomości swojego potencjału. 
 • Zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy. Posiadanie solidnych umiejętności i kompetencji miękkich jest cenione przez pracodawców, co może zwiększyć szanse na zdobycie interesującej posady oraz awans zawodowy, szczególnie w środowisku specjalistów IT, którzy skupieni są na wiedzy specjalistycznej i pomijają w swojej edukacji kompetencje miękkie. 
 • Adaptacja do zmian. Umiejętności miękkie pozwalają na lepszą adaptację do zmian w środowisku pracy, w tym do nowych technologii i metod pracy stosowanych w IT. 

Udział w studiach Umiejętności i kompetencje miękkie jest doskonałą inwestycją w rozwój zawodowy i osobisty, szczególnie w kontekście pracy w zespole IT, gdzie umiejętności miękkie są równie istotne jak umiejętności techniczne. 
Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał zaawansowaną wiedzę z zakresu kompetencji miękkich, zarządzania zespołami IT, umiejętności analizy i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem projektami niezbędne do efektywnego kierowania zespołem. 

Oferta edukacyjna skierowana jest do 

 • Absolwentów kierunków inżynieryjnych i technicznych o specjalności elektronika, informatyka, telekomunikacja, automatyka, i pokrewne, którzy rozwinąć swoją ścieżkę kariery w kierunku zarządzania projektami i zespołami w IT
 • Specjalistów IT, którzy planują rozwijać swoją ścieżkę kariery zawodowej w obszarze zarządzania organizacją lub zespołem IT
 • Menedżerów z organizacji IT, kierownicy zespołów, którzy chcą zdobyć lub pogłębić wiedzę na temat efektywnego zarządzania ludźmi
 • Menedżerów średniego i wyższego szczebla, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie przywództwa, strategicznego zarządzania organizacją, talentami i rozwojem pracowników
 • Właścicieli MŚP z branży IT
   

Opłaty
dla słuchaczy rozpoczynających studia w roku akademickim 2024/2025

Wysokość czesnego 

Studia podyplomowe Płatność jednorazowa (za semestr) Płatność w ratach (za semestr)
Umiejętności i kompetencje miękkie w zespołach IT 3 500 zł 4 x 925 zł

Opłata wpisowa

Opłata wpisowa
500 zł

Terminy płatności czesnego

Terminy jednorazowych płatności za semestr nauki:

 • do dnia 10 października 2024 r. za semestr zimowy
 • do dnia 10 marca 2025 r. za semestr letni
Semestr zimowy Termin płatności
I do 10.10.2024 r.
II do 10.11.2024 r.
III do 10.12.2024 r.
IV do 10.01.2025 r.
Semestr letni Termin płatności
I do 10.03.2025 r.
II do 10.04.2025 r.
II do 10.05.2025 r.
IV do 10.06.2025 r.

Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek uczelni.

W przypadku, gdy terminy płatności przypadają w dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta) przesuwa się je na pierwszy dzień roboczy przypadający po ustalonym dniu płatności.