Studia podyplomowe na kierunku

Koordynator dostępności

2
semestry
2 semestry

Studia prowadzone są we współpracy z firmą CERTES

Dlaczego warto wybrać

Głównym celem studiów dla Koordynatorów Dostępności jest przygotowanie słuchaczy do skutecznego wdrażania i zarządzania rozwiązaniami dostępnościowymi w różnych obszarach działalności organizacji zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Program ma na celu zapewnienie solidnej wiedzy prawnej i regulacyjnej m.in. WCAG, EAA – European Accessibility Act, umożliwiającej zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi dostępności. Uczestnicy zdobędą umiejętności diagnozowania potrzeb oraz projektowania i implementowania rozwiązań poprawiających dostępność w obszarach architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym. W rezultacie, absolwenci będą w stanie tworzyć bardziej inkluzywne środowiska dla osób ze szczególnymi potrzebami, produkty i usługi, które przynoszą korzyści wszystkim użytkownikom.

Korzyści z udziału w studiach

 • Uczestnicy zyskają dogłębną znajomość przepisów prawa i dokumentów regulujących kwestie dostępności, co pozwoli im skutecznie wdrażać wymagane standardy w swoich organizacjach.
 • Studia umożliwią lepsze zrozumienie cech, barier i potrzeb różnych grup odbiorców rozwiązań dostępnościowych, w tym osób ze szczególnymi potrzebami oraz nauczą wrażliwości na niepełnosprawność, co pozwoli na bardziej efektywne dostosowywanie rozwiązań do ich specyficznych wymagań.
 • Uczestnicy nauczą się, jak zaplanować i przeprowadzać diagnozę (audyt) dostępności w obszarach cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym, architektonicznym oraz jak planować, wdrażać i monitorować działania w organizacji.
 • Program rozwija umiejętności zarządzania zespołami oraz projektami w zakresie dostępności, w tym efektywnego komunikowania się i współpracy z innymi członkami organizacji, co jest kluczowe dla osiągnięcia długofalowych celów.
 • Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat projektowania uniwersalnego, technologii asystujących i kompensacyjnych, co pozwoli im tworzyć bardziej inkluzywne środowiska, produkty i usługi, które będą dostępne dla wszystkich użytkowników, nie tylko osób z niepełnosprawnościami.
 • Uczestnicy przećwiczą wdrażanie rozwiązań dostępnościowych w różnych obszarach funkcjonowania organizacji (obsługa klienta, organizacja wydarzeń, zamówienia publiczne itp.)

Adresaci studiów

Studia kierowane są dla osób:

 • Pracownicy administracji publicznej, odpowiedzialni za wdrażanie polityk dostępności w instytucjach publicznych - urzędy miejskie, gminne i wojewódzkie.
 • Specjaliści ds. HR i zarządzania personelem, osoby odpowiedzialne za rekrutację, szkolenia i rozwój pracowników, które chcą wprowadzać polityki i procedury uwzględniające potrzeby osób z niepełnosprawnościami.
 • Liderzy odpowiedzialni za zarządzanie projektami, którzy muszą zapewnić, że ich projekty są dostępne dla szerokiego grona użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami.
 • Inżynierowie i architekci zajmujący się projektowaniem i budową infrastruktury, którzy chcą uwzględniać zasady dostępności architektonicznej w swoich projektach.
 • Programiści, web developerzy, specjaliści ds. UX/UI, specjaliści IT i cyfryzacji, którzy chcą tworzyć dostępne strony internetowe, aplikacje mobilne i inne produkty cyfrowe zgodne z normami dostępnosciowymi.
 • Pracownicy organizacji pozarządowych, które zajmują się wsparciem osób z niepełnosprawnościami i chcą rozwijać swoje kompetencje w zakresie dostępności.
 • Menedżerowie i pracownicy firm, którzy chcą dostosować swoje produkty i usługi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zwiększając tym samym swoją konkurencyjność na rynku.
 • Trenerzy, doradcy, osoby prowadzące szkolenia i warsztaty, które chcą nauczyć się, jak skutecznie przekazywać wiedzę na temat dostępności i inkluzywności.

Opłaty
dla słuchaczy rozpoczynających studia w roku akademickim 2024/2025

Wysokość czesnego 

studia podyplomowe płatność jednorazowa (za semestr) płatność w ratach (za semestr)
Koordynator dostępności 3 200 zł 4 x 850 zł

Opłata wpisowa

Opłata wpisowa
500 zł

Terminy płatności czesnego

Terminy jednorazowych płatności za semestr nauki:

 • do dnia 10 października 2024 r. za semestr zimowy
 • do dnia 10 marca 2025 r. za semestr letni
Semestr zimowy Termin płatności
I do 10.10.2024 r.
II do 10.11.2024 r.
III do 10.12.2024 r.
IV do 10.01.2025 r.
Semestr letni Termin płatności
I do 10.03.2025 r.
II do 10.04.2025 r.
II do 10.05.2025 r.
IV do 10.06.2025 r.

Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek uczelni.

W przypadku, gdy terminy płatności przypadają w dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta) przesuwa się je na pierwszy dzień roboczy przypadający po ustalonym dniu płatności.


Kluczowi wykładowcy


Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu
Aneta Olkowska
+48 533 151 177
aneta.olkowska@certes.pl