Studia podyplomowe na kierunku

Zarządzanie dostępnością cyfrową

2
semestry
2 semestry

Studia prowadzone są we współpracy z firmą CERTES

Dlaczego warto wybrać

Studia dostarczają wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji wymagań Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Przygotowują słuchaczy do skutecznego wdrażania i zarządzania rozwiązaniami dostępnościowymi w organizacjach z naciskiem na dostępność cyfrową. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat przepisów prawa, potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zasad komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami, specyfiki korzystania z treści elektronicznych oraz technologii asystujących. Program uczy zarządzania dostępnością cyfrową, od przeglądu procesów i procedur, opracowania planu i wytycznych po monitorowanie i ewaluację. Słuchacze przećwiczą też projektowanie dostępnych treści elektronicznych: strony www i aplikacje webowe, dokumenty i publikacje oraz multimedia, a także poznają metody oceny dostępności produktów cyfrowych. Program dostarczy również dobre praktyki budowania polityki różnorodności i inkluzywności, dzięki czemu absolwenci będą w stanie tworzyć bardziej inkluzywne i dostępne środowiska, produkty i usługi, przynosząc korzyści wszystkim użytkownikom.

Adresaci studiów

Studia kierowane są dla osób:

 • Koordynatorzy dostępności, pracownicy sektora publicznego i prywatnego odpowiadający za wdrożenie ustawy Dostępność +, WCAG.
 • Studenci informatyki i pokrewnych kierunków, zainteresowani specjalizacją w obszarze dostępności cyfrowej, którzy chcą zdobyć dodatkowe kwalifikacje zwiększające ich atrakcyjność na rynku pracy.
 • Specjaliści IT i Web Developerzy, osoby zajmujące się tworzeniem i utrzymaniem stron internetowych oraz aplikacji mobilnych.
 • Projektanci UX/UI, projektanci doświadczeń użytkownika i interfejsów, którzy chcą tworzyć bardziej dostępne i użyteczne produkty cyfrowe.
 • Specjaliści ds. Marketingu i Komunikacji, osoby odpowiedzialne za treści cyfrowe, które chcą zapewnić, że ich komunikaty są dostępne dla wszystkich użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami.
 • Osoby zainteresowane awansowaniem na stanowisko koordynatora dostępności.
 • Edukatorzy, trenerzy, nauczyciele, którzy chcą nauczać lub rozwijać programy szkoleniowe dotyczące dostępności cyfrowej.
 • Kierownicy projektów odpowiedzialni za rozwój i zarządzanie produktami cyfrowymi.
 • Pracownicy działów HR, osoby odpowiedzialne za zatrudnianie i szkolenie pracowników, które chcą zapewnić dostępność cyfrową w miejscu pracy.

Opłaty
dla słuchaczy rozpoczynających studia w roku akademickim 2024/2025

Wysokość czesnego 

studia podyplomowe płatność jednorazowa (za semestr) płatność w ratach (za semestr)
Zarządzanie dostępnością cyfrową 3 200 zł 4 x 850 zł

Opłata wpisowa

Opłata wpisowa
500 zł

Terminy płatności czesnego

Terminy jednorazowych płatności za semestr nauki:

 • do dnia 10 października 2024 r. za semestr zimowy
 • do dnia 10 marca 2025 r. za semestr letni
Semestr zimowy Termin płatności
I do 10.10.2024 r.
II do 10.11.2024 r.
III do 10.12.2024 r.
IV do 10.01.2025 r.
Semestr letni Termin płatności
I do 10.03.2025 r.
II do 10.04.2025 r.
II do 10.05.2025 r.
IV do 10.06.2025 r.

Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek uczelni.

W przypadku, gdy terminy płatności przypadają w dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta) przesuwa się je na pierwszy dzień roboczy przypadający po ustalonym dniu płatności.


Kluczowi wykładowcy


Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu
Aneta Olkowska
+48 533 151 177
aneta.olkowska@certes.pl