Studia podyplomowe na kierunku

Przywództwo cyfrowe w czasach sztucznej inteligencji

2
semestry
2 semestry

Studia prowadzone są we współpracy z firmą CERTES

Dlaczego warto wybrać

W erze sztucznej inteligencji liderzy muszą być wszechstronnie przygotowani do zarządzania w dynamicznie zmieniającym się świecie technologii i biznesu. Dlatego proponujemy kompleksowy i nowoczesny program, który odpowiada na wyzwania współczesnego rynku pracy. Słuchacze zdobywają solidne podstawy teoretyczne i praktyczne w najnowszych technologiach oraz zarządzaniu transformacją cyfrową, od badania gotowości cyfrowej po budowanie strategii transformacji. Program obejmuje różnorodne podejścia do zarządzania projektami, od klasycznych po zwinne i hybrydowe, oferując szeroki wachlarz narzędzi do efektywnego realizowania zadań. Słuchacze poznają kreatywne metody pracy grupowej i techniki design thinking, wspierające innowacyjne myślenie i efektywną współpracę zespołową. Studia rozwijają też kompetencje przyszłości lidera m.in. zarządzanie zespołami wirtualnymi, przywództwo cyfrowe, zarządzanie zmianą w dobie transformacji cyfrowej, rozwój osobisty i coaching.

Studia realizowane są w formie hybrydowej.

Korzyści z udziału w studiach

 • Zdobycie wiedzy na temat najnowszych technologii np. sztuczna inteligencja, Big Data, IoT i blockchain, co pozwoli słuchaczom na skuteczne wdrażanie innowacji w swoich organizacjach.
 • Umiejętność zarządzania transformacją cyfrową, od oceny gotowości cyfrowej po budowanie i wdrażanie strategii transformacji.
 • Słuchacze poznają klasyczne, zwinne i hybrydowe metodyki zarządzania projektami, co daje im szeroki wachlarz narzędzi do efektywnego realizowania zadań.
 • Dzięki technikom design thinking i kreatywnym metodom pracy grupowej, słuchacze będą w stanie generować innowacyjne rozwiązania i efektywnie współpracować w zespołach, co poprawi wyniki i satysfakcję z pracy.
 • Program rozwija kluczowe umiejętności przywódcze tj. zarządzanie zespołami wirtualnymi, przywództwo cyfrowe, zarządzanie zmianą oraz coaching, co przygotuje uczestników do skutecznego prowadzenia zespołów i organizacji w dynamicznym, cyfrowym świecie.
 • Studenci zdobywają wiedzę na temat kluczowych przepisów prawnych oraz dylematów etycznych związanych z nowymi technologiami.

Oferta edukacyjna skierowana jest do

 • Managerowie średniego i wyższego szczebla zarządzające zespołami i projektami, które chcą poszerzyć swoje umiejętności w zakresie przywództwa w kontekście zmian technologicznych i wdrażania transformacji cyfrowych.
 • Kadra zarządzająca w sektorze publicznym zajmujący się modernizacją administracji publicznej oraz wdrażaniem e-usług.
 • Specjaliści ds. transformacji cyfrowej, innowacji i rozwoju biznesu - odpowiedzialni za wprowadzanie innowacji technologicznych i nadzorowanie procesów cyfryzacji.
 • Liderzy projektów IT, którzy chcą lepiej zrozumieć zarządzanie zespołami oraz wprowadzanie innowacji technologicznych.
 • Przedsiębiorcy i właściciele firm, które chcą efektywnie wprowadzać transformacje cyfrowe w swoich organizacjach.
 • Specjaliści ds. HR odpowiedzialni za rekrutację, rozwój talentów oraz wdrażanie nowych technologii w zarządzaniu zasobami ludzkimi.
 • Konsultanci biznesowi doradzający firmom w zakresie strategii, innowacji oraz transformacji cyfrowej.
 • Absolwenci kierunków technicznych i biznesowych, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności przywódcze i zrozumieć procesy transformacji cyfrowej.
 • Osoby zainteresowane rozwojem kariery w obszarze przywództwa, które dążą do podnoszenia swoich kwalifikacji i chcą odgrywać kluczową rolę w transformacji cyfrowej organizacji.
   

Opłaty
dla słuchaczy rozpoczynających studia w roku akademickim 2024/2025

Wysokość czesnego 

Studia podyplomowe Płatność jednorazowa (za semestr) Płatność w ratach (za semestr)
Przywództwo cyfrowe w czasach sztucznej inteligencji 4 300 zł 4 x 1125 zł

Opłata wpisowa

Opłata wpisowa
500 zł

Terminy płatności czesnego

Terminy jednorazowych płatności za semestr nauki:

 • do dnia 10 października 2024 r. za semestr zimowy
 • do dnia 10 marca 2025 r. za semestr letni
Semestr zimowy Termin płatności
I do 10.10.2024 r.
II do 10.11.2024 r.
III do 10.12.2024 r.
IV do 10.01.2025 r.
Semestr letni Termin płatności
I do 10.03.2025 r.
II do 10.04.2025 r.
II do 10.05.2025 r.
IV do 10.06.2025 r.

Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek uczelni.

W przypadku, gdy terminy płatności przypadają w dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta) przesuwa się je na pierwszy dzień roboczy przypadający po ustalonym dniu płatności.


Kluczowi wykładowcy


Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu
Ewa Rosik-Ogłaza
+48 602 799 632
Ewa.Rosik-Oglaza@certes.pl