Studia podyplomowe na kierunku

Certyfikowany analityk systemów IT

2
semestry
2 semestry
~~MENU_SPECJALNOSC~~
Studia realizowane we współpracy z firmą INPROGRESS posiadającą status Accredited Training Organisation
Firma posiadająca status Accredited Training Organisation

Dlaczego warto wybrać

Firmy informatyczne poszukują skutecznych analityków i projektantów systemów IT. Ich praca ma nierzadko decydujące znaczenie dla większości projektów informatycznych. Studia przygotowują do zdania egzaminu OCUP2 Foundation (kod szkolenia OMG-OCUP2-FOUND100) - najbardziej znanego, międzynarodowego egzaminu, potwierdzającego na poziomie wystarczającym do sprawnego posługiwania się nim w projektach informatycznych. Zajęcia ukierunkowane są na zagadnienia, które wchodzą w zakres poziomu Foundation, aby jak najlepiej przygotować uczestników do zdania egzaminu. Wiedza teoretyczna uzupełniana jest dużą ilością przykładowych ćwiczeń i pytań. Osoby posiadające certyfikat IREB są postrzegane postrzegane jako znający standardy i dobre praktyki fachowcy od zarządzania wymaganiami. Studia na tym kierunku umożliwiają także nabycie umiejętności określania i opisywania wymagań, znajomość procesu i procedur inżynierii wymagań oraz przeprowadzania skuteczniej analizy wymagań potwierdzonych certyfikatem IREB potwierdzające. Studia przygotowują także do przystąpienia do certyfikacji CCBA (Certificate of Competency in Business Analysis).

Korzyści

Podczas studiów uczestnicy poznają tajniki pracy analityków i projektantów systemów informatycznych obejmujące m.in. następujące elementy:

 • Potwierdzona certyfikatem znajomość znajomość standardu UML,
 • Potwierdzona certyfikatem znajomość procesu i procedur inżynierii wymagań,
 • Znajomość zagadnień inżynierii procesów,
 • Umiejętność modelowania procesów w notacji BPMN przy pomocy pakietu ADONIS,
 • Znajomość notacji Barkera w zakresie analizy systemów,
 • Umiejętność analizy organizacji i wymagań w oparciu o BABOK® Guide,
 • Umiejętności miękkie w zakresie komunikacji interpersonalnej, pracy w zespole projektowym, kierowania zespołem.

Adresaci studiów

Szkolenie skierowane do analityków, architektów, projektantów, testerów, menedżerów IT oraz wszystkich osób przygotowujących się do zdobycia potwierdzonych certyfikatami umiejętności w zakresie inżynierii wymagań oraz technik analizy, modelowania i projektowania systemów informatycznych.

Oferta edukacyjna skierowana jest do:

 • kandydatów na analityków,
 • kandydatów na projektantów systemów IT,
 • kierowników jednostek organizacyjnych IT, ich zastępców,
 • kierowników oraz pracowników działów IT,
 • specjalistów inżynierii procesów,
 • doradców i konsultantów,
 • do wszystkich osób, które pragną zdobyć wysokie kwalifikacje menedżerskie w obszarze IT.

Czas trwania studiów

dwa semestry, 192 godziny

Dokument ukończenia studiów podyplomowych

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk.

Super oferta

Uczestnictwo w studiach podyplomowych Certyfikowany Analityk Systemów IT umożliwi uzyskanie certyfikatów potwierdzających kompetencje. Będą to:

 • IREB® Foundation
 • OMG Certified UML Professional 2™ Foundation

Egzaminy certyfikujące nie są obowiązkowe, jednak mogą zostać zakupione indywidualnie w specjalnej ofercie cenowej dla absolwentów tego kierunku. Studenci po zajęciach akredytowanych otrzymają vouchery na realizację egzaminów certyfikujących i zostaną wyznaczone terminy przeprowadzenia egzaminów w ramach roku akademickiego.

Możliwość uzyskania 2 certyfikatów!

IREB® Foundation

OMG Certified UML Professional 2™ Foundation

IREB®, OMG Certified UML Professional 2™ courses on this page are offered by INPRPOGRESS ATO of AXELOS Limited. IREB®, OMG Certified UML Professional 2™ is a registered trade mark of AXELOS Limited. All rights reserved.

Programy studiów

Studia podyplomowe Certyfikowany analityk systemów IT 2020/2021

Opłaty
dla słuchaczy rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022

Wysokość czesnego 

studia podyplomowe płatność jednorazowa (za semestr) płatność w ratach (za semestr)
Certyfikowany analityk systemów IT 3200 zł 4 x 850 zł

Opłata wpisowa

Termin płatności wpisowego – bezpośrednio po zakwalifikowaniu kandydata.

opłata wpisowa
300 zł

Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

Terminy płatności czesnego

Terminy jednorazowych płatności za semestr nauki:

 • do dnia 10 października 2023 r. za semestr zimowy
 • do dnia 10 marca 2024 r. za semestr letni
semestr zimowy termin płatności
I do 10.10.2023 r.
II do 10.11.2023 r.
III do 10.12.2023 r.
IV do 10.01.2024 r.
semestr letni termin płatności
I do 10.03.2024 r.
II do 10.04.2024 r.
II do 10.05.2024 r.
IV do 10.06.2024 r.

Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek uczelni.

Pełne informacje o opłatach (czesne i inne) obowiązujących w roku akademickim 2023/2024 studentów rozpoczynających studia w październiku 2023 r. zamieszczone są w UBI w dziale do pobrania.

Egzaminy certyfikujące - Cennik na rok 2020

Egzaminy certyfikujące nie są obowiązkowe.

Specjalność Certyfikat Cena *
Certyfikowany analityk systemów IT IREB® Foundation ** 750 zł
OMG Certified UML Professional 2™ Foundation 800 zł

* - ceny wszystkich egzaminów są orientacyjne, niezależne od uczelni, narzuca je akredytator i mogą się zmienić od stycznia 2021 r.

** - minimum 6 osób