Studia podyplomowe na kierunku

Kontrola zarządcza IT/ICT

2
semestry
2 semestry

Dla kogo

Studia przeznaczone są dla osób, które zajmują się zarządzaniem obszarem technologicznym oraz IT i chcą skutecznie przebudowywać obszar technologiczny dla realizacji celów biznesowych organizacji.

Zakres kształcenia

Absolwenci uzyskują specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Mechanizmów kontroli pozwalających na skuteczne zarządzanie IT i nowoczesnymi technologiami w firmie w oparciu o COBIT 2019
 • Technologi IoT, zasady budowania i zarzadzania platformami IoT i ich wykorzystania w Przemyśle 4.0
 • Zapewnienia zgodności z regulacjami i spełnienia wymagań audytu: RODO, KNF/giełda, krajowy system cyberbezpieczeństwa, regulacje dla UE i giełdy amerykańskiej
 • Zarządzania ryzykiem w relacjach z dostawcami technologii
 • Kontroli dostawców usług technologicznych (vendor management)
 • Najnowszych technik wytwarzania i utrzymania rozwiązań IT w oparciu o DevOps
 • Budowania bezpiecznych systemów informatycznych z wykorzystaniem rozwiązań “on-premise” i chmurowych (narzędzia kontrolne IaaS, PaaS, SaaS) oraz elementów blockchain w usługach i produktach
 • Wprowadzenia dobrych praktyk w zakresie procesów zarządzania technologiami i przygotowania certyfikacji Capability Maturity Model Integration (CMMI)
 • Wykorzystania technologii blockchain w realizacji nowoczesnych usług ICT

Certyfikacje zawodowe

Studia obejmują przedmioty przygotowujące do egzaminów zawodowych: 

 • COBIT 2019 Foundation
 • DevOps Foundation (opcja)
 • DevOps Leader (opcja)
 • Agile Service Manager (opcja)
 • M_o_R Foundation

Ich zaliczenie stanowi przygotowanie do przystępowania do egzaminów certyfikacyjnych.

Czas trwania studiów

Studia niestacjonarne trwające 2 semestry (zimowy i letni), obejmujące 200 godzin akademickich zajęć w laboratoriach komputerowych realizowane na 8 sobotnio-niedzielnych zjazdach dydaktycznych w każdym semestrze.

Dokument ukończenia studiów podyplomowych

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk.

Wymagania dla kandydatów

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studium podyplomowe musi posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia. Preferowanymi kandydatami są osoby mające doświadczenie zawodowe i kierunkowe wykształcenie z informatyki, telekomunikacji, elektroniki lub dziedzin pokrewnych. Kandydat powinien posiadać podstawową wiedzę w zakresie: zagadnień IT, praktyki zarządzania obszarem IT lub jego częścią.

Program studiów

Studia podyplomowe Kontrola zarządcza IT/ICT 2020/2021

Opłaty
dla słuchaczy rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021

Wysokość czesnego 

studia podyplomowe płatność jednorazowa (za semestr) płatność w ratach (za semestr)
Zarządzanie projektami - poziom podstawowy 3200 zł 4 x 850 zł

Opłata wpisowa

Termin płatności wpisowego – bezpośrednio po zakwalifikowaniu kandydata.

opłata wpisowa
300 zł

Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

Terminy płatności czesnego

Terminy jednorazowych płatności za semestr nauki:

 • do dnia 10 października 2021 r. za semestr zimowy
 • do dnia 10 marca 2022 r. za semestr letni
semestr zimowy termin płatności
I do 10.10.2021 r.
II do 10.11.2021 r.
III do 10.12.2021 r.
IV do 10.01.2022 r.
semestr letni termin płatności
I do 10.03.2022 r.
II do 10.04.2022 r.
II do 10.05.2022 r.
IV do 10.06.2022 r.

Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek uczelni.

Pełne informacje o opłatach (czesne i inne) obowiązujących w roku akademickim 2021/2022 studentów rozpoczynających studia w październiku 2021 r. zamieszczone są w UBI w dziale do pobrania.

Egzaminy certyfikujące - Cennik na rok 2020

Egzaminy certyfikujące nie są obowiązkowe w przypadku szkoleń AgilePM. W przypadku szkoleń COBIT oraz M_o_R akredytator wprowadził obowiązek wykupienia egzaminu.

Specjalność Certyfikat Cena *
Zarządzanie projektami COBIT 2019 Foundation 175 USD
Agile PM Foundation 650 zł
DevOps Foundation (w DevOps Intitute) darmowy
DevOps Elader (w DevOps Institute) darmowy
M_o_R Foundation 870 zł **

* - ceny wszystkich egzaminów są orientacyjne, niezależne od uczelni, narzuca je akredytator i mogą się zmienić od stycznia 2021 r.

** - są to ceny egzaminów realizowanych stacjonarnie. W przypadku chęci odbycia egzaminu zdalnie do podanej ceny trzeba doliczyć 180 PLN.