Aktualności

VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych i Systemowych

W dniach 23-25 września 2004 r., przy współudziale WIT, została zoorganizowana VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych i Systemowych.

Inauguracja roku akademickiego 2004/2005

Dnia 18 września 2004 r. w teatrze Roma odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2004/2005.

Pozytywna ocena w sprawie jakości kształcenia na kierunku informatyka

Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej wydało ocenę pozytywną w sprawie jakości kształcenia na kierunku informatyka prowadzonym na poziomie zawodowym i magisterskim na Wydzial...

Pozytywna ocena w sprawie jakości kształcenia na kierunku zarządzanie i marketing

Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej wydało ocenę pozytywną w sprawie jakości kształcenia na kierunku zarządzanie i marketing prowadzonym na poziomie zawodowym i magisterski...